Learning Centre

Sähköistyvä lämmitys - Lämmityksen sähkönkulutus ja lämpöpumput

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Ohrling, Tiina
dc.contributor.author Temmes, Armi
dc.contributor.author Lovio, Raimo
dc.date.accessioned 2020-11-27T10:00:06Z
dc.date.available 2020-11-27T10:00:06Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-952-64-0163-8 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4802 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4799 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/59154
dc.description.abstract Selvityksen taustaoletuksena on, että ilmastotavoitteiden täyttämiseksi yhteiskunta on sähköistettävä. Selvitys tarkastelee, miten lämpöpumput ovat vaikuttaneet lämmityssektorin sähkönkulutukseen vuositasolla 2000-2018 (ja osin vuosina 2000-2019). Lisäksi tarkastellaan kahta skenaariota: lähitulevaisuuden kehitys vuoteen 2030, sekä vaihtoehtoinen kehitys, jossa fossiilisista irtautuminen, eli sähköistäminen toteutuu ilman lämpöpumppuja. Selvitys tarkastelee lämpöpumppujen vaikutusta sähkönkulutukseen vuositasolla, arvioimatta vaikutuksia tehonhallinnan tarpeeseen tai energiankulutukseen tai tuotantoon muilla sektoreilla. Selvityksen tulosten perusteella lämpöpumput edistävät ja helpottavat sähköistämistä. Lämpöpumppujen avulla sähkönkulutus kasvaa hitaammin kuin se muuten kasvaisi. Vuonna 2018, lähes miljoona lämpöpumppua eivät ole kasvattaneet lämmityssektorin sähkön kokonaiskulutusta vuositasolla huolimatta rakennuskannan kasvusta sekä öljylämmityksen korvaamisesta lämpöpumpuilla ja sähkölämmityksellä. Ilman lämpöpumppuja, lämmityksen sähköistäminen kuluttaisi vuositasolla jopa 26 TWh sähköä vuonna 2018, eli vuositasolla 9 TWh nykyistä enemmän. Sähköistämisen edetessä lämpöpumput korvaavat enemmän öljyä, kau-kolämpöä ja puuta, sekä yhdistettyä sähkön- ja lämmöntuotantoakaukolämmöntuotannossa, lisäten sähkönkulutusta. Kuitenkin, vuonna 2030 rakennusten lämmityksen sähköistäminen ilman lämpöpumppuja kuluttaisi vuositasolla jopa 13 TWh enemmän kuin hyödyntämällä lämpöpumppuja. Lisäksi, tässä vaihtoehtoskenaariossa kaukolämmön tuotannon sähkönkulutus ei kasva, vaan se perustuu edelleen polttamiseen. Ilman lämpöpumppuja sähköä siis kuluisi enemmän ja päästöt olisivat suuremmat. Selvitys tarkastelee lämpöpumppujen vaikutusta sähkönkulutukseen vuositasolla, arvioimatta vaikutuksia tehonhallinnan tarpeeseen tai energiankulutukseen tai tuotantoon muilla sektoreilla. Kaikessa sähköistämisessä on haasteena tehokysymykset, jotka on ratkaistava, kun yhteiskunnan sähkönkulutus kasvaa yhtäaikaisesti sähköntuotannon muuttuessa yhä sääriippuvaisemmaksi. Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry avustanut selvityksen tekemisessä toimittamalla aineistoja ja tietoa toimialasta. fi
dc.format.extent 20
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS fi
dc.relation.ispartofseries 5/2020
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.subject.other Energy en
dc.subject.other Management en
dc.title Sähköistyvä lämmitys - Lämmityksen sähkönkulutus ja lämpöpumput fi
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword energiamurros fi
dc.subject.keyword sähköistyminen fi
dc.subject.keyword lämpöpumput fi
dc.subject.keyword sähkönkulutus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-64-0163-8
dc.type.dcmitype text en
dc.contributor.lab Smart Energy Transition fi
local.aalto.formfolder 2020_11_26_klo_14_26


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics