Analyst forecasting bias: Comparing the U.S. and the Eurozone markets

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Hakkarainen, Tero
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:44Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:44Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/581
dc.description.abstract PURPOSE OF THE STUDY The purpose of this paper is to study financial analysts working in the US and the Eurozone markets. I will study forecasting biases between sales and earnings. I will study whether forecasting biases are intentional and to what degree regulation policies can affect those forecasting biases. DATA I have obtained the data from I/B/E/S analyst database. I have included all stocks from New York Stock Exchange and Nasdaq to my sample from the US markets. I have included all stocks from Frankfurt and Paris stock exchanges to my sample from the Eurozone. Time period goes from final quarter of 1994 to first quarter of 2010. This research period is split to two in order to study the effect of the regulation changes in the US markets. The study uses quarterly and annual financial reports and forecasts data. RESULTS I find out that Regulation Federal Disclosure and Global Settlement have altered markets in the US. Forecasting errors are distributed to larger area but on average forecasting biases have become smaller. In the Eurozone markets there has not been any significant development or mprovements during research period. Analysts are affected by their prior forecasting errors and they react differently to positive and negative news. There are also some hints that even though average forecasting biases have declined, some of the analysts buy additional information from the management with favorable forecasts. TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten analyytikkojen ennusteiden systemaattiset virheet ovat kehittyneet erilaisissa sääntely-ympäristöissä. Tavoitteena on valottaa, onko analyytikkojen tulos ja liikevaihto ennusteissa systemaattista virhettä sekä sen tahallisuutta. Lisäksi tutkin voidaanko lainsäädännöllä vaikuttaa analyytikkojen ennusteiden tarkkuuteen. LÄHDEAINEISTO Lähdeaineistona käytän analyytikkotietokanta I/B/E/S:ia. Euroalueelta olen valinnut kaikki yritykset Frankfurtin ja Pariisin pörsseistä otokseeni. Yhdysvalloista olen valinnut kaikki yritykset Nyse:stä ja Nasdaq:ista otokseeni. Tutkimusperiodi ulottuu vuoden 1994 viimeiseltä neljännekseltä vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen loppuun. Käytän tutkimuksessani vuosineljännes ennusteita sekä ennusteita koko vuodelle. TULOKSET Havaitsen, että Yhdysvalloissa rahoitusmarkkinat ovat muuttuneet sääntelyn tuloksena (Regulation Federal Disclosure ja Global Settlement). Ennustevirheiden jakauma on levinnyt, mutta keskimäärin ennustevirheet ovat pienentyneet. Euroalueen markkinoilla ei ole ollut minkäänsuuntaista merkittävää kehitystä tutkimusperiodin aikana. Aikaisemmat ennustevirheet vaikuttavat analyytikkojen ennusteiden tarkkuuteen kuten myös hyvät ja huonot uutiset. Löydän myös viitteitä siitä, että vaikka keskimääräiset ennustevirheet ovat pienentyneet, jotkin analyytikot ”ostavat” lisätietoja liikkeenjohdolta liian positiivisilla ennusteilla. en
dc.format.extent 67
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Analyst forecasting bias: Comparing the U.S. and the Eurozone markets en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword forecasts
dc.subject.keyword ennusteet
dc.subject.keyword markets
dc.subject.keyword markkinat
dc.subject.keyword error
dc.subject.keyword virhe
dc.subject.keyword forecasting bias
dc.subject.keyword ennustevirhe
dc.subject.keyword analysts
dc.subject.keyword analyytikot
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181493
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Finance en
dc.programme.major Rahoitus fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon rahoitus
dc.subject.helecon financing
dc.subject.helecon ennusteet
dc.subject.helecon forecasts
dc.subject.helecon rahoitusmarkkinat
dc.subject.helecon financing markets
dc.ethesisid 12449
dc.date.dateaccepted 2010-12-01
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account