Ympäristönäkökohdat julkisessa kilpailutuksessa, case: Hansel Oy:n toimistokalustekilpailutus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Mikola, Tuomo
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:44Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:44Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/577
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää laadullisen tutkimuksen keinoin miten julkiseen kilpailutusprosessiin osallistuneiden kilpailuttajan ja tarjouksen tehneiden yritysten työntekijät tulkitsevat ympäristönäkökohtien huomioinnin onnistuneen kilpailutuksessa, sekä mitkä ovat näiden toimijoiden mielestä edellytykset onnistuneelle ympäristönäkökohtien huomioinnille. Tutkimukseni case-esimerkkinä on Hansel Oy:n vuonna 2009 toteuttama toimistokalustekilpailutus. Tutkimukseni teoreettisen kehikon kautta Hansel Oy:tä tarkastellaan valtion työkaluna, ei vain säästöjen saavuttamisessa, vaan myös ympäristönäkökohtien osaamisen keskittämisessä ja kehittämisessä. Tutkimukseni aineisto koostuu Hansel Oy:n ja sen toimittajayritysten palveluksessa työskentelevien henkilöiden haastatteluista. Haastattelin tätä tutkimusta varten yhdeksää henkilöä, joista neljä on Hansel Oy:n ja loput ovat toimittajayritysten työntekijöitä. Tutkimuksen tavoitteen mukaisesti haastattelut esittivät omia näkemyksiä ja tulkintojaan. Tutkimukseni yksi johtopäätös on se, että Hanselin ja toimittajien työntekijät tulkitsevat ympäristönäkökohtien toimivuutta erilaisista näkökulmista. Hanselin työntekijät näkevät ympäristökriteerien tulon valtion kilpailutuksiin osana suurempaa trendiä, jossa julkisia hankintoja käytetään ympäristöystävällisten markkinoiden luomiseen ja ohjaamiseen. Lisäksi he uskovat ympäristönäkökohtien huomioinnin ohjaavan kalustealaa ympäristöystävällisempään suuntaan. Haastateltujen kalustetoimittajien puolelta näkökulma on käytännönläheisempi ja heidän näkemyksensä heijastelevat ympäristökysynnän hajanaisuutta ja tasavertaisen kohtelun haasteita, kun ympäristönäkökohtia pyritään huomioimaan kilpailutuksissa. Toinen tärkeä johtopäätös on se, että ympäristönäkökohtien onnistunut huomiointi vaatii kilpailuttajalta monipuolista osaamista, mikä puhuu hankintojen ja osaamisen keskittämisen puolesta. Lisäksi tutkimuksen tulokset kannustavat kilpailuttajaa ja potentiaalisia toimittajia aktiiviseen yhteistyöhön ympäristökriteerien suunnittelussa. fi
dc.format.extent 72
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ympäristönäkökohdat julkisessa kilpailutuksessa, case: Hansel Oy:n toimistokalustekilpailutus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing and Management en
dc.contributor.department Markkinoinnin ja johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword julkinen kilpailutus
dc.subject.keyword valtion hankinnat
dc.subject.keyword ympäristökriteerit
dc.subject.keyword valtion hankintastrategia
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181489
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon kalusteet
dc.subject.helecon furnishing
dc.subject.helecon tarjouskilpailu
dc.subject.helecon competitive bidding
dc.subject.helecon ympäristöjohtaminen
dc.subject.helecon environmental management
dc.subject.helecon kestävä kehitys
dc.subject.helecon sustainable development
dc.ethesisid 12445
dc.date.dateaccepted 2010-10-29
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account