Learning Centre

Modulaaristen palvelujen tuotteistaminen B2B-ratkaisuliiketoiminnassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Heikkilä, Mari
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:44Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:44Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/576
dc.description.abstract Tämän tapaustutkimuksen tutkimusongelmana on kuvata millainen on kohdeyrityksenä olevan maksuratkaisupalveluiden tarjoajan tuotteistamisprosessi pankkiasiakkuuksille ja mitä haasteita siihen liittyy. Prosessin nykytilaa tarkasteltiin ensin tutkimusaineiston avulla sen syötteiden ja tuotosten kautta yksilöimällä havaitut tuotteistamisen ja prosessijohtamisen haasteet, jotta yritys voi hyödyntää tutkimuksen tuloksia prosessikehitystyössään. Yrityksen tavoitteena on tuotteistamisprosessin kehittämisen avulla lisätä asiakkaan osallistumista tuotteistamisprosessiin ja sitä kautta tukea parhaalla mahdollisella tavalla asiakastoimituksen toteutumista. Tästä syystä tuotteistamista tarkasteltiin palveluntarjoajan ja asiakkaan yhteisten prosessien johtamisen näkökulmasta. Lisäksi pohdittiin modulaarisuuden soveltamismahdollisuuksia palveluiden tuotteistamisessa. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua ja analysoinnissa vertailevaa laadullista sisällönanalyysia. Tutkimuksen tuloksina esitetään, että nykyisen tuotteistamisprosessin keskeisimmät haasteet liittyvät prosessijohtamiseen. Selkiyttämällä eri toimijoiden rooleja ja vastuita voidaan edesauttaa yksilön roolin hahmottamista osana prosessia sekä vastuiden jakautumista. Projektien aikataulutus helpottuu tunnistamalla ne vaiheet, joissa esiintyy erityisosaamisen resurssien kapasiteetin ajoittaista niukkuutta. Modulaarisuuden soveltaminen palveluiden tuotteistamisessa tukee tutkimuksen perusteella tuotteistamisprosessin suunnittelua ja kehittämistä lisäämällä joustavuutta, selkiyttämällä vastuita ja edesauttamalla asiakkaan kanssa luotavan arvon muodostumista. fi
dc.format.extent 87
dc.language.iso fi en
dc.title Modulaaristen palvelujen tuotteistaminen B2B-ratkaisuliiketoiminnassa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing and Management en
dc.contributor.department Markkinoinnin ja johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword palvelujen tuotteistaminen
dc.subject.keyword prosessijohtaminen
dc.subject.keyword palvelujen modulaarisuus
dc.subject.keyword yhteinen arvon luominen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181488
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon palvelut
dc.subject.helecon service
dc.subject.helecon tuotteistaminen
dc.subject.helecon commodification
dc.subject.helecon business-to-business
dc.subject.helecon business-to-business
dc.ethesisid 12444
dc.date.dateaccepted 2010-11-24
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess no
local.aalto.idthes 12444


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics