Vaikuttaako johtoryhmän ja hallituksen monimuotoisuus yrityksen kannattavuuteen?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Komscha, Anne
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:41Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:41Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/558
dc.description.abstract VAIKUTTAAKO JOHTORYHMÄN JA HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUTEEN? Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko hallituksen ja johtoryhmän jäsenten monimuotoisuudella vaikutusta yritysten kannattavuuteen suomalaisissa pörssiyhtiöissä ja lisäksi tarkastellaan niiden yhteisvaikutusta kannattavuuteen. Tutkimuksen lähtökohtana on kausaalisuuden suunta, mikä tarkoittaa sitä, että hallituksen ja johtoryhmän monimuotoisuus vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Teoriaosuudessa esitellään jäsenten valintaan liittyvää sääntelyä sekä monimuotoisuuden aikaisempia tutkimuksia ja corporate governanceen liittyvää teoriaa. Lähdeaineisto Tutkimuksen aineisto kerättiin Suomessa vuosina 2004–2009 listautuneista yrityksistä/ yhtiöistä. Monimuotoisuuden kehityksen havainnoimiseen sekä monimuotoisuuden ja kannattavuuden välisen suhteeseen käytettiin otoksena 360 yritysvuotta. Monimuotoisuusaineisto kerättiin yritysten vuosikertomuksista ja taloudellinen data Thomson One Banker Worldscope -tietokannasta. Aineiston käsittely Tutkimuksessa hallituksen ja johtoryhmän monimuotoisuuden tasoa yrityksissä mitattiin Blaun monimuotoisuusindeksillä. Monimuotoisuus rakentui sukupuolen, iän, koulutuksen ja kansalaisuuden osatekijöistä. Monimuotoisuuden vaikutusta kannattavuuteen havainnoitiin tutkimuksessa monimuuttujaregressioanalyysilla, jossa yhteisvaikutusta mitattiin muodostamalla interaktiomuuttuja. Tulokset Tutkimuksen kuvailevat tulokset vahvistavat, että sukupuolen ja kansalaisuuden monimuotoisuuden taso on kasvanut hitaasti vuosien aikana. Regressioanalyysi antaa viitteitä siitä, että hallituksen iän monimuotoisuudella on positiivinen vaikutus yrityksen kannattavuuteen etenkin, kun sitä mitataan eri viitekehyksessä johtoryhmän kanssa. Analyysi antaa viitteitä siitä, että hallituksen ja johtoryhmän kansalaisuuden monimuotoisuudella on negatiivinen vaikutus yritysten kannattavuuteen. Avainsanat Hallitus, Johtoryhmä, Monimuotoisuus, Kannattavuus, Interaktioanalyysi fi
dc.format.extent 108
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Vaikuttaako johtoryhmän ja hallituksen monimuotoisuus yrityksen kannattavuuteen? fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword hallitus
dc.subject.keyword johtoryhmä
dc.subject.keyword monimuotoisuus
dc.subject.keyword kannattavuus
dc.subject.keyword interaktioanalyysi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181470
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon kannattavuus
dc.subject.helecon profitability
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon hallitukset
dc.subject.helecon boards of directors
dc.ethesisid 12426
dc.date.dateaccepted 2010-12-01
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account