Golfosakeyhtiöiden suorituskykymittarit ja niiden vertaaminen benchmarkingin avulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Salmirinne, Kim
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:40Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:40Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/552
dc.description.abstract TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman ensisijainen tavoite oli kehittää suomalaisten golfosakeyhtiöiden johdolle informatiivinen ja käyttökelpoinen suorituskykymittaristo. Tutkielman toissijainen tavoite oli havainnollistaa kehitettyjen mittareiden käyttöä golfkenttien välisessä suorituskyvyn benchmarkingissa. Suorituskykymittarit pyrittiin kehittämään siten, että ne huomioivat suomalaisten golfosakeyhtiöiden ominaispiirteet. Lisäksi mittareiden kehittämisessä kiinnitettiin huomiota mittareiden olennaisuuteen johdon päätöksenteon näkökulmasta sekä mittareiden soveltuvuuteen golfkenttien suorituskyvyn benchmarkingiin. LÄHDEAINEISTO Tutkielman teoriaosa pohjautuu tunnuslukuanalyysia, suorituskyvyn mittaamista sekä benchmarkingia käsittelevään koti- ja ulkomaiseen kirjallisuuteen. Lisäksi teoriaosassa tarkasteltiin golfkenttien suorituskyvyn mittaamiseen liittyvää kirjallisuutta ja käytännöntoimintaa. Tutkielman empiiristä aineistoa olivat muun muassa tutkielmaa varten tehdyt teemahaastattelut, kyselyn avulla kerätyt golfkenttien tilinpäätös-, volyymi- ja hintatiedot sekä golfosakeyhtiöiden tilinpäätös- ja kirjanpitomateriaali. TULOKSET Tutkielman tuloksena syntyi suomalaisten golfosakeyhtiöiden johdolle kehitetty suorituskykymittaristo, johon valittiin johdon päätöksenteon ja suorituskyvyn benchmarkingin kannalta 15 olennaisinta suorituskykymittaria. Lisäksi tutkielmassa esiteltiin golfkenttien benchmarking -prosessi, jonka käyttöä havainnollistettiin case -golfyhtiön avulla. fi
dc.format.extent 93
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Golfosakeyhtiöiden suorituskykymittarit ja niiden vertaaminen benchmarkingin avulla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword golfosakeyhtiö
dc.subject.keyword tunnuslukuanalyysi
dc.subject.keyword suorituskyvyn mittaaminen
dc.subject.keyword benchmarking
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181464
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon osakeyhtiöt
dc.subject.helecon joint stock companies
dc.subject.helecon vapaa-aika
dc.subject.helecon leisure
dc.subject.helecon liikunta
dc.subject.helecon physical exercise
dc.subject.helecon arviointi
dc.subject.helecon evaluation
dc.subject.helecon benchmarking
dc.subject.helecon benchmarking
dc.subject.helecon suorituskyky
dc.subject.helecon efficiency
dc.ethesisid 12420
dc.date.dateaccepted 2010-12-01
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account