Työtön suomalaisessa diskurssissa: Korpusavusteinen tutkimus työttömiä koskevista puhetavoista

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Lillqvist, Ella
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:40Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:40Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/550
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkielman tavoitteena oli selvittää, millainen kuva työttömistä hahmottuu toisaalta viranomaisten ja toisaalta työttömien ja muiden kansalaisten teksteissä, sekä minkälaisin kielellisin keinoin tuo kuva rakentuu. Tarkoituksena oli lisäksi arvioida, kuinka pienehkö ja annotoimaton korpusaineisto sopii tällaisen tutkimuksen tarkoituksiin. Aineisto ja menetelmät Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on kriittinen diskurssianalyysi, jonka perusoletuksena on, että kieli sekä heijastaa että rakentaa yhteiskunnallisia (valta)suhteita. Menetelmänä sovellettiin korpuslingvististä lähestymistapaa, jossa yhdistyvät kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset analyysimenetelmät. Aineistoksi kerättiin noin 100 000 sanan korpus, joka sisältää blogeja, niihin liittyviä kommentteja, mielipidekirjoituksia, TE-toimiston ja Kelan esitteitä sekä lakitekstiä. Tulokset Työttömyyden näkeminen työttömien omana syynä oli tutkimuksen perusteella yleistä sekä viranomaisten että kansalaisten teksteissä. Työ nähdään yleisesti itseisarvona: työhön olisi haluttava vaikka ilmaiseksi. Viranomaisten teksteissä korostetaan työnhakijan aktiivisuutta, mutta analyysin perusteella se määrittyi ennen kaikkea viranomaisten tottelemisena. Aktiivisuusdiskurssi sisältää vaatimuksen työn ja viranomaisten siihen rinnastamien toimenpiteiden haluamisesta. Aito haluaminen jonkun muun määräämiin ja hyödyllisiksi määrittelemiin toimiin voi kuitenkin olla paradoksaalinen vaatimus – pakottaminen viranomaisten muottiin ja toisaalta työn määritteleminen tarkoitushakuisesti saattavat selittää ”työhaluttomuuden” ilmiötä. Kansalaisten tekstit olivat heterogeenisempiä ja niissä myös eksplisiittisesti vastustettiin työttömiin negatiivisesti suhtautuvia diskursseja. Työttömät saatetaan esimerkiksi nähdä toisten elätteinä, joiden elämä on liian mukavaa ja helppoa. Vaihtoehtoisessa diskurssissa korostetaan päinvastoin työttömän köyhyyttä, huono-osaisuutta ja tilanteen epäoikeudenmukaisuutta. Positiivisesti työttömistä kertovaa vastadiskurssia ei juuri löytynyt, vaan työttömiä puolustavat keskittyivät kieltämään työttömiä koskevia negatiivisia väitteitä ja osoittamaan kuinka nämä kyllä noudattavat vallitsevaa moraalikäsitystä. Korpustutkimus soveltui työn menetelmäksi hyvin eikä annotoimattoman korpuksen käyttö tässä yhteydessä osoittautunut ongelmalliseksi. fi
dc.format.extent 91
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Työtön suomalaisessa diskurssissa: Korpusavusteinen tutkimus työttömiä koskevista puhetavoista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Languages and Communication en
dc.contributor.department Kielten ja viestinnän laitos fi
dc.subject.keyword kriittinen diskurssianalyysi
dc.subject.keyword korpuslingvistiikka
dc.subject.keyword työttömät
dc.subject.keyword työttömyys
dc.subject.keyword työ
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181462
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Finnish and Communication en
dc.programme.major Suomen kieli ja viestintä fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon suomen kieli
dc.subject.helecon finnish language
dc.subject.helecon retoriikka
dc.subject.helecon rhetorics
dc.subject.helecon työttömyys
dc.subject.helecon unemployment
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon diskurssianalyysi
dc.subject.helecon discourse analysis
dc.ethesisid 12418
dc.date.dateaccepted 2010-12-03
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse