Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Topp, Juuli
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:39Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:39Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/537
dc.description.abstract TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on määrittää, mitä ulkoistettuun controller-palveluun sisältyy sekä mitä osa-alueita palvelusta voidaan tarjota sähköisessä muodossa. Lisäksi tavoitteena on selvittää yritysten asenteet ulkoistamista ja controller-palvelua kohtaan sekä selvittää onko markkinoilla kiinnostusta kyseiselle palvelulle. LÄHDEAINEISTO Lähdeaineisto koostuu yhdeksästä semi-strukturoidusta haastattelusta. Haastattelut jakaantuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa haastateltiin yhtä controlleria ja kahta talousjohtajaa ja toisessa vaiheessa haastateltiin kuutta toimitusjohtajaa. Haastattelut suoritettiin huhti-heinäkuun 2010 aikana. Haastattelut koostuvat viidestä eri aihe-alueesta. TULOKSET Tutkimuksen tulokset osoittavat yritysten olevan kiinnostuneita controller-palvelusta. Palvelu tulee muodostumaan niin sanotusta perusosasta ja lisäosasta. Perusosan tehtävät ovat jatkuvaluonteisia, kuten tietojen oikeellisuuden varmistaminen, raporttien laatiminen yrityksen sisäisiin tarkoituksiin ja budjetointi. Lisäosan tehtävät ovat puolestaan kertaluontoisia, kuten investointien suunnittelu ja ad-hoc tehtävät. Tulosten perusteella controller-palvelu voidaan tuottaa suurimmaksi osaksi täysin sähköisenä, mikä vastaa palvelua kehittävän yrityksen toiveita. AVAINSANAT Controller, controller-palvelu, ulkoistaminen, kommunikaatio. fi
dc.format.extent 113
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword controller
dc.subject.keyword controller-palvelu
dc.subject.keyword ulkoistaminen
dc.subject.keyword kommunikaatio
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181449
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon taloushallinto
dc.subject.helecon financial management
dc.subject.helecon ulkoistaminen
dc.subject.helecon outsourcing
dc.subject.helecon palvelut
dc.subject.helecon service
dc.subject.helecon kehitys
dc.subject.helecon development
dc.ethesisid 12405
dc.date.dateaccepted 2010-11-03
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account