Adapting a Gaze Tracking System to Mobile Environments

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jagadeesan, Sharman
dc.contributor.author Meriläinen, Arto
dc.date.accessioned 2012-10-03T09:40:38Z
dc.date.available 2012-10-03T09:40:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5293
dc.description.abstract Gaze tracking has traditionally been performed in controlled laboratory environments. The experiment setups have commonly been limited to study only computer-human interaction. Recently, the need to perform experiments in natural environments has emerged in different areas of science. This thesis overviews the structure of a mobile gaze tracking system, that was developed in the Ganzheit project. The goal of the gaze tracking system is to offer an open alternative for commercial systems. The developed gaze tracker utilizes model-based gaze tracking. The approach is accurate and robust against movements of the head. In order to utilize model-based gaze tracking, it is vital to identify the pupil and corneal reflections from an eye image. The constructive part of the thesis focuses on developing a method for identifying the features from the eye image. The developed method is tested with experimental data. The results show that the method for finding the pupil is accurate and robust against differences in facial features and changing lighting conditions. The goodness of recognizing the corneal reflections varies between test subjects. The mobile gaze tracking system is experimented in an ordinary office room. The results indicate that the developed method works adequately. en
dc.description.abstract Katseenseurantajärjestelmiä on käytetty perinteisesti laboratorio-olosuhteissa. Mahdolliset koeasetelmat ovat rajoittuneet koehenkilön ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tutkimiseen. Viime vuosien aikana koeasetelmia on alettu siirtää laboratorioista luonnollisiin työympäristöihin. Tässä diplomityössä esitellään Ganzheit-projektissa kehitetyn katseenseurantajärjestelmän rakenne. Kehitetty järjestelmä tarjoaa avoimen vaihtoehdon kaupallisille järjestelmille. Katseenseurantajärjestelmä hyödyntää mallipohjaista katseenseurantaa, joka on tarkka ja sallii pään vapaan liikkumisen analyysilaitteistoon nähden. Mallipohjaisen katseenseurannan toimimiseksi silmäkuvasta on löydettävä pupilli ja sarveiskalvosta heijastuva kuvio. Työssä kehitetään menetelmä, jolla kuvasta tunnistetaan vaaditut piirteet. Kehitettyä menetelmää testataan kuudella koehenkilöllä. Tulokset viittaavat pupillin löytyvän silmäkuvasta tarkasti. Testeissä havaitaan kasvojenpiirteiden erojen vaikuttavan merkittävästi sarveiskalvojen heijastusten löytymiseen. Työssä havainnollistetaan kehitetyn menetelmän käyttöä katseenseurannassa. Testit osoittavat menetelmän toimivan hyvin normaalissa toimistoympäristössä. fi
dc.format.extent [10] + 65 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Adapting a Gaze Tracking System to Mobile Environments en
dc.title Katseenseurantaarjestelan sovittaminen mobiiliymarisoihin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitos fi
dc.subject.keyword mobiili fi
dc.subject.keyword katseenseuranta fi
dc.subject.keyword reaaliaikainen fi
dc.subject.keyword konenäkö fi
dc.subject.keyword mobile en
dc.subject.keyword gaze tracking en
dc.subject.keyword real time en
dc.subject.keyword machine vision en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201210043227
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Laskennallinen tekniikka fi
dc.programme.mcode S-114
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Sams, Mikko


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account