Learning Centre

Designing Web Services for Location-Aware Mobile Devices - Case: Trac Monitoring Service

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lammi, Jani
dc.contributor.author Lyytikäinen, Hannu
dc.date.accessioned 2012-10-03T09:39:43Z
dc.date.available 2012-10-03T09:39:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5291
dc.description.abstract Open remote programming interfaces and technologies that enable the development of mashup applications have revolutionized the way the World Wide Web is used. The emergence of smartphones has provided a new platform for which to build applications that people can use regardless of their location. The location-aware features of smartphones have made it possible for the mobile mashup applications to customize the content they provide for users based on their location. In this thesis I study how Web services should be designed and implemented so that they would serve location-aware mobile mashup application in the best possible way. I lay down the requirements that this sort of Web service has and then look into different technological and architectural solutions that are available to create a location-aware mobile-friendly Web service interface. As the practical part of the thesis, I use the knowledge gathered from my theoretical study to implement a new Web service interface for a traffic monitoring system. The new interface is created because the system currently lacks an interface that is mobile-friendly and enables the customization of content based on the location of the user. To prove that the new interface solves the problem at hand, I implement a mobile application that consumes the new Web service interface. The client application is also used to measure sizes of responses returned by the new API, the time used to process them and what kind of effect location-based optimization has on the API. Based on the results of the implementation process and the findings of the testing phase, I propose a set of design guidelines that can be applied when developing a Web service interface for mobile location-aware devices. en
dc.description.abstract Avoimet etäohjelmointirajapinnat sekä teknologiat, jotka mahdollistavat mashup -sovellusten kehittämisen ovat mullistaneet tavan jolla käytämme World Wide Webiä. Älypuhelimien yleistyminen on tarjonnut uuden alustan sovelluksille, joita ei ole sidottu mihinkään paikkaan vaan ne kulkevat ihmisten mukana. älypuhelinten sijaintitietoiset ominaisuudet ovat mahdollistaneet mobiilien mashup -sovellusten sisällön räätälöimisen käyttäjän sijainnin mukaan. Tässä diplomityössä tutkin, miten Web-palveluita tulisi suunnitella ja toteuttaa, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla palvelisivat sijaintitietoisia mashup -sovelluksia mobiililaitteissa. Esitän vaatimukset, joita tällaisella Web-palvelulla on sekä tutkin millaisia teknologisia sekä arkkitehtuurisia käytäntöjä on olemassa mobiiliystävällisten sijaintitietoisten Web-palvelurajapintojen kehittämiseksi. Työn käytännön osuudessa käytän teoreettista tutkimustani hyväkseni kehittäessäni uuden Web-palvelurajapinnan liikenteenhallintajärjestelmälle. Uusi rajapinta tarvitaan, sillä järjestelmästä puuttuu etäohjelmointirajapinta, joka mahdollistaisi mobiilit käyttäjäsovellukset, joissa sisältö on räätälöity käyttäjän sijainnin mukaan. Todentaakseni, että uusi rajapinta ratkaisee olemassa olevan ongelman, toteutan mobiilin käyttäjäsovelluksen, joka käyttää uutta rajapintaa. Käyttäjäsovelluksen avulla myös mitataan rajapinnan palauttamien viestien kokoa, niiden prosessoimiseen käytettävää aikaa sekä sitä millainen vaikutus lokaatiopohjaisella optimoinnilla on rajapinnan toimintaan. Kehitystyön ja testitulosten pohjalta esitän joukon suosituksia, joita tulisi noudattaa kun kehitetään sijaintitietoisille mobiilisovelluksille tarkoitettua Webpalvelurajapintaa. fi
dc.format.extent viii + 89 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Designing Web Services for Location-Aware Mobile Devices - Case: Trac Monitoring Service en
dc.title Web-palveluiden suunnittelu sijaintitietoisille mobiililaitteille - Tapaus: liikenteenvalvontajärjestelmä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword mobiili fi
dc.subject.keyword sijaintitietoinen fi
dc.subject.keyword web-palvelu fi
dc.subject.keyword avoin tieto fi
dc.subject.keyword REST fi
dc.subject.keyword SOAP fi
dc.subject.keyword WSDL fi
dc.subject.keyword Atom fi
dc.subject.keyword RSS fi
dc.subject.keyword liikenteenseuranta fi
dc.subject.keyword mobile en
dc.subject.keyword location-aware en
dc.subject.keyword Web service en
dc.subject.keyword open data en
dc.subject.keyword REST en
dc.subject.keyword SOAP en
dc.subject.keyword WSDL en
dc.subject.keyword Atom en
dc.subject.keyword RSS en
dc.subject.keyword trac monitoring en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201210043225
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietokoneverkot fi
dc.programme.mcode T-110
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Nurminen, Jukka K.
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_91674
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 45283
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics