Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Hytönen, Matti
dc.date.accessioned 2012-09-29T01:30:46Z
dc.date.available 2012-09-29T01:30:46Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5275
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on kuvata perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittelyä ja verotusta sekä analysoida säännöstöjen välisiä eroja. Tilinpäätöskäsittelyä tarkastellaan KPL:n ja IFRS:n mukaan. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on analysoida IFRIC 15 -tulkinnan voimaantulon vaikutusta perustajaurakointia harjoittavien rakennusyhtiöiden tilinpäätöksiin. Tutkimusaiheen ymmärtämistä syvennetään puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Lähdeaineisto Tutkimuksen lähdeaineistona on laskentatoimen ja rakennusalan kirjallisuutta ja lehtiartikkeleita. Lisäksi lähdeaineistona ovat kirjanpitoa, verotusta ja asuntokauppaa säätelevät lait, KILA:n yleisohjeet, verohallinnon ohjeet, IFRS- standardit sekä IFRIC 15 -tulkinta. Lähdeaineistona on myös käytetty seitsemän Suomessa toimivan rakennuskonsernin vuosikertomuksia sekä asiantuntijahaastatteluja. Tutkimuksen toteutus IFRIC 15:n tilinpäätösvaikutusta analysoidaan vertaamalla seitsemän Suomessa toimivan rakennusyhtiön tilinpäätösinformaatiota vuodelta 2009 sekä ennen että jälkeen IFRIC 15:n soveltamista. Teemahaastattelua varten haastateltiin viittä rakennusalalla työskentelevää laskentatoimen ammattilaista. Tulokset Nykyinen verotuskäytäntö on ristiriidassa kirjanpidon säännösten kanssa. IFRIC 15:n jälkeen perustajaurakoinnin tuloutusperiaatteet eroavat KPL:n ja IFRS:n välillä. IFRIC 15:n myötä perustajaurakointihankkeiden tuloutuksessa on siirrytty valistusasteen mukaisesta tulouttamisesta luovutuksen mukaiseen tulouttamiseen. Muutoksella on ollut merkittävä vaikutus rakennusyhtiöiden tilinpäätöksiin. fi
dc.format.extent 98
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword perustajaurakointi
dc.subject.keyword valmistusasteen mukainen tuloutus
dc.subject.keyword luovutuksen mukainen
dc.subject.keyword tuloutus
dc.subject.keyword IFRIC 15
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209303203
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon tilinpäätös
dc.subject.helecon balances of books
dc.subject.helecon urakointi
dc.subject.helecon contract work
dc.ethesisid 12963
dc.date.dateaccepted 2012-03-05
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.idthes 12963


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse