Vastuu vuokratyöntekijn aiheuttamasta vahingosta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Harjunpää, Marika
dc.date.accessioned 2012-09-29T01:30:43Z
dc.date.available 2012-09-29T01:30:43Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5267
dc.description.abstract TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten vahingonkorvausvastuu jakautuu vuok-raus- ja käyttäjäyrityksen kesken, kun vuokratyöntekijä aiheuttaa vahingon käyttä-jäyrityksessä työskennellessään. Lisäksi tarkastellaan työnantaja-aseman ja työn-antajalle kuuluvien velvollisuuksien jakautumista ja sitä, miten vahingonkärsijän asema ja sopimussuhteen olemassaolo vaikuttavat vahingonkorvausvelvollisuuden kohdentumiseen. LÄHDEAINEISTO Lähteinä on käytetty Suomen kansallista lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja koti-maista oikeuskirjallisuutta. TULOKSET Tutkielma osoitti, että vahingonkärsijän asemalla on merkittävä vaikutus vahin-gonkorvausvastuun kohdentumiseen. Vaikka vuokratyön oikeussuhteet ovat pää-osin selkeät, on oikeustilassa joitakin kysymyksiä, jotka vaatisivat lainsäätäjän kannanottoa tai oikeustilan tarkentamista esim. oikeuskäytännön kautta. Tällaisia ovat mm. kysymys isännänvastuun käsitteen laajentamisesta käyttäjäyritykseen ja siitä mahdollisesti seuraava kahden isännän yhteisvastuu sekä kysymys vahingon-korvauslain normien soveltamisesta sopimussuhteessa silloin, kun vahingonkor-vausvastuusta ei ole mainintaa sopimuksessa. Tulokset korostavat huolellisen sopimuksenteon merkitystä työvoimanvuokraus-suhteissa. Erityisen tärkeää tämä on käyttäjäyrityksen kannalta. fi
dc.format.extent 72
dc.language.iso fi en
dc.title Vastuu vuokratyöntekijn aiheuttamasta vahingosta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword työvoiman vuokraus
dc.subject.keyword työnantajan velvollisuudet
dc.subject.keyword vahingonkorvausvastuu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209303195
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Business Law en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon työntekijät
dc.subject.helecon workers
dc.subject.helecon työvoiman vuokraus
dc.subject.helecon employee hiring
dc.subject.helecon vastuu
dc.subject.helecon responsibility
dc.subject.helecon vahingonkorvaus
dc.subject.helecon indemnity
dc.ethesisid 12955
dc.date.dateaccepted 2011-10-06
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess no
local.aalto.idthes 12955


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse