On statistical theory of radar measurements

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lehtinen, Markku, Prof.
dc.contributor.author Vierinen, Juha
dc.date.accessioned 2012-09-28T09:26:47Z
dc.date.available 2012-09-28T09:26:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-952-60-4779-9 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-4778-2 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5266
dc.description.abstract Statistical treatment of radar measurements is important as most radar measurements are corrupted by random receiver noise. In addition to this, many radar targets themselves have to be modeled as random processes. It is therefore not a coincidence that this thesis uses the framework of statistical inverse problems for modeling radar measurements. The introductory part of this thesis first goes through some important mathematical and numerical methods that can be used to model radar measurements and to apply these models in practice. We then describe several different types of radar measurements, with emphasis on high power large aperture radars. After this, we go through several useful radar measurement models. Finally, with the help of these models, we discuss optimal experiment design -- which typically amounts to radar transmission waveform optimization. The publications included in this thesis contain practical applications of the topics described in the introduction, including amplitude domain estimation of incoherent scatter signals, radar transmission code optimization, inverse synthetic aperture radar, and measurements of space debris. en
dc.description.abstract Suurin osa tutkamittauksista on hyvin kohinaisia, siksi tilastolliset menetelmät ovat tärkeässä osassa niiden analyysissä. Lisäksi monet tutkakohteet ovat luonteeltaan satunnaisia prosesseja. Tässä väitöskirjassa sovelletaan tilastollisen inversioteorian menetelmiä erilaisten tutkamittausten mallintamiseen. Väitöskirjan johdanto käsittelee ensin eräitä tärkeitä matemaattisia ja numeerisia menetelmiä. Näitä sovelletaan tyypillisesti tutkamittausten tilastollisessa mallintamisessa ja käytännön sovellutuksissa. Tämän jälkeen esittelemme muutamia erilaisia tutkamittaustyyppejä ja mittausmalleja keskittyen erityisesti suurtehotutkiin. Käyttäen hyödyksi näitä malleja, käymme lopuksi läpi tutkamittausten tilastollisen kokeiden suunnittelun periaatteita. Tämä tyypillisesti tarkoittaa optimaalista tutkan lähetteiden suunnittelua. Tämän väitöskirjan sisältämät julkaisut pitävät sisällään käytännön sovellutuksia väitöskirjan johdannossa esitellyistä aiheista. Julkaisut keskittyvät seuraaviin suurtehotutkamittauksia koskeviin aiheisiin: epäkoherentin sironnan amplitudin estimointi koodatuilla pulsseilla, epäkoherentin sironnan tutkamittausten lähetteiden aaltomuotojen optimointi, Kuun kartoitus suuren laskennallisen läpimitan tutkalla sekä Cosmos- ja Iridium-satelliittien törmäyksen aiheuttaman avaruusromupilven mittaukset. fi
dc.format.extent 185
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 115/2012
dc.relation.haspart [Publication 1]: J. Vierinen, M. S. Lehtinen, and I. I. Virtanen. Amplitude domain analysis of strong range and Doppler spread radar echos. Annales Geophysicae, 26, 2419-2426, August 2008.
dc.relation.haspart [Publication 2]: J. Vierinen, M. S. Lehtinen, M. Orispää, and I. I. Virtanen. Transmission code optimization method for incoherent scatter radar. Annales Geophysicae, 26, 2923-2927, August 2008.
dc.relation.haspart [Publication 3]: J. Vierinen. Fractional baud-length coding. Annales Geophysicae, 29, 1189-1196, 2011.
dc.relation.haspart [Publication 4]: J. Vierinen and M. S. Lehtinen. 32-cm wavelength radar mapping of the Moon. In 6th European Radar Conference, EuRAD 2009, Rome, September 2009.
dc.relation.haspart [Publication 5]: J. Vierinen, J. Markkanen and H. Krag. High power large aperture radar observations of the Iridium-Cosmos collision. In 10th Advanced Maui Optical and Space Surveillance Techonologies Conference, Maui, September 2009.
dc.subject.other Computer science en
dc.title On statistical theory of radar measurements en
dc.title Tutkamittausten tilastollisesta mallintamisesta fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tietojenkäsittelytieteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Information and Computer Science en
dc.subject.keyword high power large aperture radar en
dc.subject.keyword statistical inverse problems en
dc.subject.keyword radar transmission coding en
dc.subject.keyword geophysics en
dc.subject.keyword incoherent scatter radar en
dc.subject.keyword space debris en
dc.subject.keyword planetary radar en
dc.subject.keyword suurtehotutkat fi
dc.subject.keyword tilastollinen inversio fi
dc.subject.keyword tutkakoodaus fi
dc.subject.keyword geofysiikka fi
dc.subject.keyword epäkoherentti sironta fi
dc.subject.keyword avaruusromu fi
dc.subject.keyword planetaarinen tutka fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-4779-9
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Oja, Erkki, Prof.
dc.opn Chau, Jorge L., Dr., Radio Observatorio de Jicamarca, Peru.
dc.rev Haario, Heikki, Prof., Lappeenranta University of Technology, Finland.
dc.rev Milla, Marco, Dr., Radio Observatorio de Jicamarca, Peru.
dc.date.defence 2012-10-01


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account