Learning Centre

Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Heinäaro, Tapio
dc.contributor.author Takala, Mikko
dc.date.accessioned 2012-09-20T09:09:26Z
dc.date.available 2012-09-20T09:09:26Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5235
dc.description.abstract Diplomityö on case-tutkimus Helsingin Energian tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonnasta. Työssä esitellään Helsingin Energian tuotantokriittisille järjestelmille rakennettua nykyaikaista prosessiverkkoympäristöä (ProLAN) ja tutkitaan minkälaisia erityisvaatimuksia prosessiverkoilla on verkonvalvonnan kannalta. Työ tehtiin Helsingin Energialla ja tietolähteinä on käytetty olemassa olevia prosessiverkkoympäristöön liittyviä yrityksen sisäisiä dokumentteja. Lisäksi tutustuttiin verkon toimintaan käytännössä ja haastateltiin Helsingin Energian eri liiketoimintojen henkilöitä, jotka ovat järjestelmävastaavina eri prosessijärjestelmissä. Työn teoriaosuudessa tutkitaan kahta erilaista viitekehystä verkonvalvontaan sekä protokollia, joita verkonvalvontaa voidaan käyttää. Näihin liittyen lähdemateriaalina on käytetty standardointeja, suosituksia ja protokollakuvauksia. Tutkimuksessa painotetaan verkonvalvontaa teknisessä mielessä ja sen avulla pyritään kehittämään ja edistämään verkonvalvontaa Helsingin Energian tarpeisiin. Diplomityön on tarkoitus olla apuna verkon ylläpitäjille esittelemällä verkkoympäristön arkkitehtuuria ja tarjota eväitä verkonvalvonnan jatkokehittämiselle. Tuloksena on saatu määritettyä minkälaisia asioita prosessijärjestelmille tarkoitetusta verkkoympäristöstä pitäisi valvoa. Viitekehykset tarjoavat hyviä ohjeistuksia verkonvalvonnan eri osa-alueista ja liittävät ne hyvin liiketoimintaan ja sen jatkuvuuteen. Teknisessä mielessä riittävä kapasiteetti, liikenteen viiveettömyys ja toipuminen vikatilanteista ovat olennaisia asioita, joita on syytä painottaa prosessijärjestelmien luonteesta riippuen. Verkonvalvonta on tärkeä kokonaisuus monimutkaisissa ympäristöissä, jonka kehittämisen pitäisi olla jatkuvasti käynnissä oleva prosessi. Toimivan verkonvalvonnan ylläpitäminen vaatii sekä aikaa että resursseja. fi
dc.description.abstract This master's thesis is a case-study of network monitoring of Helsingin Energia's production critical process network environment (ProLAN). Process network environment is introduced in general view and special requirements for network monitoring of process systems are examined. Master's thesis was done at Helsingin Energia and internal documents were used as sources. ProLAN-network's operation and performance was observed in practice and some of the internal business unit's system managers were interviewed. In the theoretical part of the thesis, two different frameworks for network management are studied. Also different protocols related to network monitoring are inspected. In this thesis, focus is on the technical part of network monitoring. Purpose is to develop and enhance network monitoring in Helsingin Energia's ProLAN-network. Thesis is intended to ProLAN-network's administrators as comprehensive introduction to the network environment and offer ideas for developing network monitoring. In the conclusions there are described what kind of parameters should be monitored in process network environment. Frameworks offer advisable guidelines on different areas of network management and also connects its relevance to business and continuation. In the technical aspect, sufficient capacity, low-latency and automatic recovery from different kind of faults are essential issues to monitor for process systems. Network management and monitoring is important and its development should be a constantly ongoing process. Fully operational and accurate network monitoring requires time and resources. en
dc.format.extent [8] + 57 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.title Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta fi
dc.title Monitoring production critical process network environment en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword network monitoring en
dc.subject.keyword process system en
dc.subject.keyword process network en
dc.subject.keyword verkonvalvonta fi
dc.subject.keyword prosessijärjestelmä fi
dc.subject.keyword prosessiverkko fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209213172
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Jäntti, Riku
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_11462
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 45059
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics