Learning Centre

Kestomagnetoidun tahtikoneen suunnitteluparametrien vaikutuksen arviointi analyyttisen mitoitustyökalun avulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pippuri, Jenni
dc.contributor.advisor Tammi, Kari
dc.contributor.author Manninen, Aino
dc.date.accessioned 2012-09-20T09:08:43Z
dc.date.available 2012-09-20T09:08:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5232
dc.description.abstract Tämä diplomityö käsittelee kestomagnetoidun tahtikoneen suunnitteluparametrien kuten esimerkiksi napapariluvun tai ilmavälivuontiheyden vaikutusta koneen ominaisuuksiin. Työssä toteutettiin analyyttisiin laskentakaavoihin perustuva mitoitustyökalu pintamagneettikoneelle, jonka staattorissa on yksikerroskäämitys. Tämän avulla pyrittiin selvittämään, miten eri suunnitteluparametrien valinta vaikuttaa koneen hyötysuhteeseen, tehokertoimeen, kokoon sekä kestomagneettimateriaalin määrään. Erityisesti pyrittiin selvittämään, miten koneesta voitaisiin saada mahdollisimman kompakti. Toteutettu mitoitustyökalu verifioitiin vertaamalla sen antamia tuloksia elementtimenetelmällä laskettuihin tuloksiin. Esimerkkinä työkalua testattiin kuvitteellisen 22 kW teollisuuspumpun suunnittelemiseen. Suunnitteluparametrien vaikutuksen selvittämiseksi työkalulla laskettiin joukko erilaisia mitoituksia valitulle koneelle. Havaittiin, että koneesta saadaan kevyempi kasvattamalla napaparilukua, virran tiheyttä staattorikäämityksessä sekä magneettivuon tiheyttä staattorissa. Tällöin haittapuolena oli hyötysuhteen huononeminen. fi
dc.description.abstract During the design of a permanent magnet machine, there are several parameters that can be chosen quite freely. These parameters affect the machine properties such as efficiency, power factor, size and volume of the permanent magnets. By choosing these parameters well, a compact design is obtained. The purpose of this Master's Thesis is to evaluate the effect of different design parameters. The study concentrates on surface mounted permanent magnet machines with single layer winding in the stator. To be able to evaluate the effect of the design choices, a dimensioning tool is implemented with MATLAB software. The tool is based on analytical equations that can be found from the literature. The implemented dimensioning tool was verified by comparing the results with FEM calculations. The results show that the machine size can be reduced by for example increasing the pole pair number, the current density in the stator winding or the magnetic flux density in the stator. On the other hand, the efficiency is decreased. en
dc.format.extent 76 + [5] s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Kestomagnetoidun tahtikoneen suunnitteluparametrien vaikutuksen arviointi analyyttisen mitoitustyökalun avulla fi
dc.title Evaluation of the effects of design choices on surface mounted permanent magnet machines using an analytical dimensioning tool en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Sähkötekniikan laitos fi
dc.subject.keyword permanent magnet synchronous machine en
dc.subject.keyword design en
dc.subject.keyword dimensioning tool en
dc.subject.keyword kestomagnetoitu tahtikone fi
dc.subject.keyword suunnittelu fi
dc.subject.keyword mitoitustyökalu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209213169
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Sähkömekaniikka fi
dc.programme.mcode S-17
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Arkkio, Antero
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_90051
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 45055
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics