Learning Centre

Emissions of Residential Wood Combustion in Urban and Rural Areas of Finland

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Karvosenoja, Niko
dc.contributor.advisor Savolahti, Mikko
dc.contributor.author Paunu, Ville-Veikko
dc.date.accessioned 2012-09-20T09:07:47Z
dc.date.available 2012-09-20T09:07:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5229
dc.description.abstract Particulate matter (PM) is a significant threat of air pollution to human health in Finland and Europe. Residential wood combustion is a major cause of PM emissions. Therefore, the control of PM emissions is one of the most important challenges related to air quality. The goal of this thesis was to identify the characteristics of Finnish residential wood combustion, study the PM2:5 emissions and the population exposure they cause from different residential area types, and assess the emission reduction options for the future. The total PM2:5 emissions from residential wood heating was 8230 Mg a-1, which amounted to 26% of the total emissions in Finland in 2005. Supplementary wood heating, i.e. stoves and masonry heaters, caused 70% of these. Non-urban areas were responsible for 57% of the total emissions. Supplementary heating caused 89% of the total PM2:5 exposure from RWC, with 80% of the total exposure coming from urban areas. In total, RWC was estimated to have caused around 200 premature deaths in 2005. From population exposure point of view, supplementary wood heating with stoves and masonry heaters was much more significant than primary heating with boilers. Since the RWC is increasing in the future, the reduction of the emissions is important for the public health. The reduction measures should be targeted at supplementary wood heating in urban areas, as it comprises the majority of the population exposure. A viable way to reduce the emissions in the short term could be to affect the operational practices through an information campaign or legislation measures. A slower method is the renewal of the appliances with newer models with lower emissions. en
dc.description.abstract Hiukkaset on merkittävä terveysuhka Suomessa ja Euroopassa. Puun pienpoltto on suuri hiukkaspäästölähde. Hiukkaspäästöjen hallinta onkin yksi tärkeimmistä ilmanlaadun haasteista. Tämän diplomityön tarkoitus oli määrittää suomalaisen puun pienpolton ominaispiirteet, tutkia pienpolton pienhiukkaspäästöjä ja niiden aiheuttamaa väestöaltistusta eri asuinaluetyypeillä ja arvioida päästövähennyskeinoja tulevaisuudessa. Kokonaispienhiukkaspäästöt puun pienpoltosta olivat 8230 Mg a-1, joka oli 26 % Suomen kokonaispäästöistä vuonna 2005. Lisälämmitys, eli varaavat takat ja uunit, aiheuttivat 70 % päästöistä. Maaseutuasutus vastasi 57 % kokonaispäästöistä. Lisälämmitys aiheutti 89 % puun pienpoltosta johtuneesta kokonaispienhiukkasväestöaltistuksesta, ja 80% altistuksesta johtui kaupunkialueiden päästöistä. Puun pienpolton arvioitiin aiheuttaneen 200 ennenaikaista kuolemaa vuonna 2005. Väestöaltistuksen näkökulmasta lisälämmitys varaavilla takoilla ja uuneilla oli huomattavasti merkittävämpää kuin päälämmitys boilereilla. Koska puun pienpoltto on lisääntymässä tulevaisuudessa, päästöjen vähentäminen on tärkeää kansanterveyden kannalta. Vähennystoimet tulisi kohdistaa kaupunkialueiden lisälämmitykseen, sillä se aiheuttaa suurimman osan väestöaltistuksesta. Toteuttamiskelpoinen päästövähennyskeino lyhyellä aikavälillä voisi olla laitteiden käyttötapoihin vaikuttaminen valistuskampanjoilla tai lakisäädäntötoimilla. Hitaampi keino on laitteiden korvaaminen uusilla, vähäpäästöisillä malleilla. fi
dc.format.extent vii + 63 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Emissions of Residential Wood Combustion in Urban and Rural Areas of Finland en
dc.title Puun pienpolton päästöt kaupunki- ja maaseutualueilla Suomessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Teknillisen fysiikan laitos fi
dc.subject.keyword puun pienpoltto fi
dc.subject.keyword päästöt fi
dc.subject.keyword varaava takka fi
dc.subject.keyword puukiuas fi
dc.subject.keyword hiukkaset fi
dc.subject.keyword altistuminen fi
dc.subject.keyword residential wood combustion en
dc.subject.keyword masonry heater en
dc.subject.keyword sauna stove en
dc.subject.keyword emissions en
dc.subject.keyword particulate matter en
dc.subject.keyword population weighted concentration en
dc.subject.keyword population exposure en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209213166
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Ydin- ja energiatekniikka fi
dc.programme.mcode Tfy-5
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lund, Peter
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_92405
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 44768
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse