Learning Centre

Missing Value Imputation Using Subspace Methods with Applications on Survey Data

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kaiko, Tapani
dc.contributor.advisor Lagus, Krista
dc.contributor.author Vatanen, Tommi
dc.date.accessioned 2012-09-20T09:07:05Z
dc.date.available 2012-09-20T09:07:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5226
dc.description.abstract In survey practice as well as in many other data analysis tasks, missing values are a common encounter. In this thesis, the missing value imputation task is studied using three subspace methods, principal component analysis (PCA), the Self-Organizing Map (SOM) and the Generative Topographic Mapping (GTM). The application area of interest is survey imputation, where imputation is conventionally conducted using, e.g., hot deck methods or multiple imputation by chained equations (MICE). Similarities and differences between imputation in survey practice and recommendation systems are discussed, as well. The formalism behind missing value imputation is described together with general mechanisms giving rise to missing data. A detailed review of the aforementioned subspace methods in presence of missing data is given in order to motivate the novelties and new implementations contributed. The contributions of this thesis include (i) a novel way of treating missing data in the SOM algorithm, which is shown to improve properties of the model, (ii) a fine-tuned GTM, where the number of radial basis functions is increased during learning and the initialization is made using the SOM, and (iii) a novel regularization for the GTM for binary data. Experimental comparisons of existing and proposed methods are made using the wine data set and Likert-scale data from two wellbeing-related surveys. The variational Bayesian PCA is shown to be superior in the single imputation task. It also enables automatic relevance determination, i.e., automatic selection of the number of principal components needed. Finally, multiple imputation (MI) using the subspace methods and MICE is demonstrated. It is shown, that with survey data with less than 2 % missing data, all MI methods provide very similar population le vel results. en
dc.description.abstract Puuttuvat arvot ovat yleisiä niin kyselyaineistoissa kuin muissakin tilastollisesti analysoitavissa aineistoissa. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan puuttuvien arvojen korvaamista käyttäen kolmea aliavaruusmenetelmää, pääkomponenttianalyysiä (PCA), itseorganisoivaa karttaa (SOM) ja generatiivista topografista kuvausta (GTM). Sovellusalueena ovat kyselyaineistot, joiden puuttuvia arvoja korvataan perinteisesti esimerkiksi käyttäen niin sanottuja hot-deck -menetelmiä tai moninkertaista ketjutettua korvaamista (multiple imputation by chained equations, MICE). Opinnäytteessä myös tarkastellaan kyselyaineistojen korvaamisen ja suositusjärjestelmien välisistä eroavaisuuksista ja samankaltaisuuksista menetelmätasolla. Edellä mainitut aliavaruusmenetelmät on esitelty yksityiskohtaisesti motivoiden sekä uusia muutoksia, että niiden käyttöä puuttuvien arvojen korvaamisessa. Työssä esitettyjä kontribuutioita ovat (i) uusi tapa käsitellä puuttuvia arvoja SOM-algoritmissa, minkä näytetään parantavan algoritmin ominaisuuksia, (ii) niin sanottu "fine-tuned GTM", jossa käytettävien kantafunktioiden määrää kasvattamalla voidaan oppia parempia malleja, sekä (iii) uudella tavalla regularisoitu GTM-malli binaariselle aineistolle. Kokeellisessa osuudessa vertaillaan ehdotettuja malleja sekä käyttäen tunnettua viiniaineistoa että kahta Likert-asteikkoista hyvinvointikyselyaineistoa. Variaatioaproksimoitu bayesilainen PCA osoittautuu parhaaksi tehtäessä yksittäisiä puuttuvien arvojen korvauksia. Se tekee myös automaattista mallinvalintaa, jolloin erillistä validointia mallin kompleksisuuden valitsemiseksi ei tarvita. Lopuksi näytetään moninkertaista puuttuvien arvojen korvaamista (MI) käyttäen aliavaruusmenetelmiä sekä MICE-menetelmää. Menetelmät tuottavat hyvin samanlaisia tuloksia kyselyaineistolla, jossa on alle 2 % puuttuvia arvoja. fi
dc.format.extent vii + 78 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Missing Value Imputation Using Subspace Methods with Applications on Survey Data en
dc.title Puuttuvien arvojen korvaaminen aliavaruusmenetelmillä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Tietojenkäsittelytieteen laitos fi
dc.subject.keyword missing value imputation en
dc.subject.keyword missing-at-random en
dc.subject.keyword principal component analysis en
dc.subject.keyword generative topographic mapping en
dc.subject.keyword self-organizing map en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209213163
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Informaatiotekniikka fi
dc.programme.mcode T-61
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kaski, Samuel
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_90987
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 44695
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics