Sovellustason yhdeyskäytävävien suunnittelu vuorovaikutteisiin palomuureihin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Beijar, Nicklas
dc.contributor.author Leppäaho, Petri Juhani
dc.date.accessioned 2012-09-20T09:04:52Z
dc.date.available 2012-09-20T09:04:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5219
dc.description.abstract Huoli IPv4 osoitteiden loppumisesta on ollut esillä jo parin viimeisen vuosikymmenen ajan. Lisääntynyt käyttäjien ja palvelujen määrä on kuluttanut osoitteita melko ripeästi. Tätä ongelmaa on pyritty ratkaisemaan, osoitteenmuutoksilla (NAT), luokattomalla reitityksellä (CIDR) ja uudella IP versiolla, tarkemmin IPv6. NAT muuttaa lähdeosoitteen ja usein myös portin numeron julkisen verkon osoitteeksi. Tämä aiheuttaa ongelmia sovellustason protokollissa, jotka viittaavat käyttäjiin yksityisen verkon osoitteiden pohjalta. Usein yksityisen verkon käyttäjät eivät ole saavutettavissa julkisesta verkosta. Siten NAT toimiikin yksinkertaisimpana mahdollisena palomuurina: estäen kaiken sisäänpäin tulevan liikenteen sallien kuitenkin yksityisen verkon käyttäjien olla yhteydessä julkiseen Internetiin. Tämä estää esimerkiksi kaikki sisään tulevat VoIP puhelut. IETF on kehittänyt osoitteenmuutoksen, mutta tällä ratkaisulla on kuitenkin haittansa. Customer Edge Switching (CES) esittelee uudenlaisen tilallisen palomuuri, jonka tarkoituksena on korvata NAT-laitteet, pyrkii poistamaan haittoja nykysissä ratkaisuissa. Useta protokolla, CES mukaan lukien, pyrkivät tarjoamaan yleisen ratkaisun NAT-laitteiden läpäisyyn. Protokollat, jotka kuljettavat yhteystietoja sovellustasolla tarvitsevat ylimääräisiä toiminnallisuuksia reunalaitteisiin. Tässä työssä prototyyppiä on kehitetty tarjoamaan sovellustason yhdyskäytävä kahdelle sovellustason protokollalle. Nämä protokollat ovat Session Initiation Protocol (SIP) ja File Transfer Protocol (FTP). Näiden sovellustason yhdyskäytävien testauksen perusteella voidaan osoittaa, että kehitetty prototyyppi pystyy toimimaan myös sellaisten protokollien kanssa jotka kuljettavat yhteystietoa tietosisällössään, mahdollistaen eri verkkoihin sijoittuneiden käyttäjien keskinäisen kommunikaation. fi
dc.description.abstract IPv4 address exhaustion has been a common concern for a couple of last decades. The increased number of users and services has consumed the remaining addresses rather rapidly. To alleviate the problem of address exhaustion, Network Address Translation (NAT) Classless Inter-Domain Routing and a new version of IP, namely IPv6 have been proposed. NATs translate the source address and often also the port number of the client sending an IP-packet to a server in the public address space. This is a problem for application layer protocols that refer to the hosts in the private address space using IP addresses. Usually, hosts that reside in the private address space are not reachable from the public network. Thus, a NAT is the crudest kind of firewall: it blocks all incoming traffic while it lets hosts in the private network access the public Internet. This, for example, blocks all incoming VoIP calls to hosts in the private realm. The IETF has a solution to NAT traversal but this solution has drawbacks. Customer Edge Switching (CES) introduces a new type of collaborative firewall that is meant to replace NATs and tries to remove the drawbacks in known NAT traversal solutions. For many protocols, CES as such, provides a generic traversal mechanism. For protocols that carry address information on application layer additional algorithms are needed at the edge node. In this thesis a prototype is developed to include Application Layer Gateway Functions to support two application layer protocols. These protocols are Session Initiation Protocol (SIP) and File Transfer Protocol (FTP). The testing done with these Application Layer Gateways proves that the developed prototype works with the protocols that carry contact information inside the payload, letting the hosts in different private address realms to communicate. en
dc.format.extent x + 111 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Sovellustason yhdeyskäytävävien suunnittelu vuorovaikutteisiin palomuureihin fi
dc.title Design of Application Layer Gateways for Collaborative Firewalls en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword CES en
dc.subject.keyword SIP en
dc.subject.keyword FTP en
dc.subject.keyword TCP en
dc.subject.keyword ALG en
dc.subject.keyword NAT en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209213156
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kantola, Raimo
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account