Learning Centre

Applying queueing theory to computing cluster energy optimization

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Aalto, Samuli
dc.contributor.advisor Niemi, Tapio
dc.contributor.author Sevalnev, Mark
dc.date.accessioned 2012-09-20T09:00:58Z
dc.date.available 2012-09-20T09:00:58Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5204
dc.description.abstract This work examines the current state of green IT and introduces a new software solution for saving energy in computing clusters. The work includes a comprehensive literature review on green IT by offering solutions to both computing clusters to improve energy efficiency and, more generally, other information technology solutions targeted to minimize energy consumption. It is known that the information technology systems resulted in 2% of all carbon dioxide emissions in 2007. Green IT focuses on developing of solutions to improve energy efficiency. Most solutions are based on the idea that the computing equipment is used only occasionally, but the device still consumes electricity while in the waiting mode. This necessitates the identification of such idle periods and to switch the device into a power saving mode. The work will go fundamentally through the necessary theoretical background: queuing theory, control theory, and statistical testing, so that a solution can be understood without knowledge of background literature. The solution for computing cluster energy minimization was also experimented with in practice. en
dc.description.abstract Tässä työssä tarkastellaan vihreän IT:n nykytilaa sekä esitetään uusi ohjelmistoratkaisu energian säästämiseen laskentaklustereissa. Työ sisältää laajan kirjallisuuskatsauksen vihreään IT:hen - siinä esitetään ratkaisuja sekä laskentaklustereiden energiatehokkuuden parantamiseksi että yleisemmin muita tietoteknisiä ratkaisuja, joilla sähkökulutusta voidaan minimoida. Kirjallisuudesta tiedetään, että tietotekniset järjestelmät tuottivat 2 % kaikista hiilidioksidipäästöistä vuonna 2007. Vihreässä IT:ssä kehitetään ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi. Useimmat ratkaisut perustuvat siihen havaintoon, että sähkölaitetta käytetään vain ajoittain, mutta laite silti kuluttaa sähköä ollessaan odotustilassa. Työssä kehitetyillä menetelmillä pyritään havaitsemaan tällaisia ajanjaksoja, joissa voidaan ohjata laite vähäenergiseen tilaan. Työssä käydään perusteellisesti läpi tarvittava teoreettinen tausta: jonoteoria, säätöteoria ja tilastollinen testaus, jotta oma ratkaisu voi ymmärtää ilman taustakirjallisuutta. Ratkaisun toimivuutta laskentaklusterin energian säästämiseksi on työssä kokeiltu myös käytännössä. fi
dc.format.extent [9] + 105 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Applying queueing theory to computing cluster energy optimization en
dc.title Jonoteorian soveltaminen laskentaklusterin energiakäytön optimoimiseksi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword energiaverrannollisuus fi
dc.subject.keyword energia-tehokkuus-kompromissi fi
dc.subject.keyword Grid fi
dc.subject.keyword jonoteoria fi
dc.subject.keyword palvelun laatu fi
dc.subject.keyword pilvilaskenta fi
dc.subject.keyword tietokonesali fi
dc.subject.keyword vihreä IT fi
dc.subject.keyword cloud computing en
dc.subject.keyword datacenter en
dc.subject.keyword energy-proportionality en
dc.subject.keyword green IT en
dc.subject.keyword Grid en
dc.subject.keyword power-performance trade-off en
dc.subject.keyword quality of service en
dc.subject.keyword queueing theory en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209213141
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietojenkäsittelyteoria fi
dc.programme.mcode T-79
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Heljanko, Keijo
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_01735
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 44383
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse