Synchronized Cooperative Simulation: OPC UA Based Approach

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Karhela, Tommi
dc.contributor.author Miettinen, Tuomas
dc.date.accessioned 2012-09-20T09:00:01Z
dc.date.available 2012-09-20T09:00:01Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5201
dc.description.abstract Most simulation tools excel at only one technical domain. For efficient simulation of multi-domain systems, cooperative simulation (co-simulation) can be used. In co-simulation, a simulation model is divided into smaller submodels to allow each of the submodels to be simulated with a purpose-made simulator. The connectivity between the multiple simulators is a key factor in the performance of a co-simulation. In this work, the OPC UA standard was chosen as the communication interface between the different simulators. OPC UA is considered an effective communication interface and, moreover, the versatility of OPC UA allows the same interface to be utilized by the user to control and configure the co-simulation. In this thesis, the core functionalities of an effective and scalable synchronized co-simulation environment were designed and implemented. As an important part of the work, a novel solution for OPC UA based synchronization in continuous dynamic co-simulation is proposed. The evaluation conducted on the implementation confirms that both the synchronization solution and the OPC UA interface are suitable for being used in co-simulation of real-world systems. en
dc.description.abstract Useimmat simulointityökalut toimivat hyvin vain tietyllä tekniikan osa-alueella. Järjestelmiä, jotka koostuvat osasista useilta eri tekniikan aloilta, on siten usein tehotonta simuloida käyttämällä vain yhtä simulointiohjelmistoa. Yhteissimulointi tarjoaa ratkaisun tähän ongelmaan. Yhteissimuloinnissa simulointimalli jaetaan osiin, joista kukin simuloidaan parhaiten tarkoitukseen sopivalla simulaattorilla. Erityisen tärkeä tekijä yhteissimuloinnissa on yhteys simulaattoreiden välillä. Tässä työssä käytettiin OPC UA -standardin mukaista rajapintaa simulaattoreiden väliseen kommunikointiin. Sen lisäksi, että OPC UA on verraten tehokas kommunikointirajapinta, sen monikäyttöisyyden ansiosta sitä voidaan käyttää myös ulkoisena rajapintana yhteissimulointiin. Tässä työssä suunniteltiin ja toteutettiin tehokas ja skaalautuva synkronoitu yhteissimulointiympäristö. Tärkeänä osana työtä esitellään uusi OPC UA:han pohjautuva synkronointiratkaisu käytettäväksi jatkuvaan dynaamiseen yhteissimulointiin. Toteutuksen pohjalta suoritetut testit osoittavat, että sekä luotu synkronointiratkaisu että OPC UA -rajapinta soveltuvat käytettäväksi todellisten järjestelmien yhteissimuloinnissa. fi
dc.format.extent xiv + 93 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Synchronized Cooperative Simulation: OPC UA Based Approach en
dc.title Synkronoitu yhteissimulointi: OPC UA -pohjainen ratkaisu fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Automaatio- ja systeemitekniikan laitos fi
dc.subject.keyword co-simulointi fi
dc.subject.keyword prosessisimulointi fi
dc.subject.keyword skaalautuvuus fi
dc.subject.keyword Apros fi
dc.subject.keyword OpenModelica fi
dc.subject.keyword co-simulation en
dc.subject.keyword process simulation en
dc.subject.keyword scalability en
dc.subject.keyword Apros en
dc.subject.keyword OpenModelica en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209213138
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Automaation tietotekniikka fi
dc.programme.mcode AS-11
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Koskinen, Kari


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account