Learning Centre

Sähköiset resonanssit ja harmoniset yliaallot tuulipuistossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Rodríguez, Pedro
dc.contributor.author Rauma, Kalle
dc.date.accessioned 2012-09-20T08:57:38Z
dc.date.available 2012-09-20T08:57:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5192
dc.description.abstract Nykyaikaisiin sähköverkkoihin asennetaan kasvavin määrin erilaisia tehoelektroniikkalaitteita, joista osa voidaan luokitella harmonisiksi yliaaltovirtalähteiksi. Tilannetta vakavoittaa se, että sähköverkot sisältävät paljon induktiivisia ja kapasitiivisia osia, jotka luovat pohjan harmonisten yliaaltojen resonansseille. Resonanssit voivat olla uhka sekä sähkönlaadulle että koko sähköverkkojen toiminnalle. Sen lisäksi, että resonanssit on lasketaan perinteisellä taajuusskannausmenetelmällä (frequency scan), työssä käytetään myös uudempaa moodianalyysiin perustuvaa menetelmää (harmonic mode resonance analysis) harmonisten resonanssien tutkimiseen. Teoreettinen osa esittelee näiden kahden menetelmän matemaattisen perustan ja työn soveltavassa näitä menetelmiä sovelletaan agregoidun merituulipuiston laskentamalliin. Sen lisäksi, että tulokset esittelevät syitä harmonisiin yliaaltoresonansseihin tuulipuistossa, ne korostavat moodianalyysimenetelmän mahdollisuuksia sähköverkkojen resonanssien laskemisessa. Tulokset tuovat myös uusia näkökulmia moodianalyysin jatkokehittämiseen resonanssianalyysissa. fi
dc.description.abstract Modern power networks have a growing number of power electronic devices, some of which can be seen as sources of harmonic currents. Moreover, the electric grids have numerous inductive and capacitive elements forming ideal conditions for harmonic resonances. These resonances, however, are a severe threat to power quality and the function of power systems. For this reason, the resonance analysis is an emerging topic in the field of power systems. In the current study, two analytical methods are used: a frequency scan and harmonic resonance mode analysis. Although the former method is well-known, the latter method is relatively new. The mathematical bases of these two methods are introduced in the theoretical section and then applied in the simulations of an aggregated model of an off shore wind power plant. The work has two principal objectives: to determine the main reasons for harmonic resonances in a wind power plant and to investigate the applicability of the harmonic resonance mode analysis to analyse the resonances. In addition to establishing the resonating elements in a wind power plant, the results reveal the harmonic resonance mode analysis to be a plausible tool for the systematic resonance analysis of power networks. The thesis offers new aspects of developing the modal approach to the resonance studies are provided. en
dc.format.extent [9] + 81 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Sähköiset resonanssit ja harmoniset yliaallot tuulipuistossa fi
dc.title Resonancias eléctricas y armónicos en un parque eólico
dc.title Electrical Resonances and Harmonics in a Wind Power Plant en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Sähkötekniikan laitos fi
dc.subject.keyword resonance en
dc.subject.keyword wind power plant en
dc.subject.keyword harmonic resonance mode analysis en
dc.subject.keyword modal analysis en
dc.subject.keyword harmonics en
dc.subject.keyword power quality en
dc.subject.keyword resonanssi fi
dc.subject.keyword tuulipuisto fi
dc.subject.keyword moodianalyysi fi
dc.subject.keyword harmoniset yliaallot fi
dc.subject.keyword sähkönlaatu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209213129
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Sähköverkot ja suurjännitetekniikka fi
dc.programme.mcode S-18
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Haarla, Liisa
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_90105
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 44275
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics