Verenpaineen kajoamaton mittaus pulssin kulkuajan avulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Haarnoja, Paula
dc.date.accessioned 2012-09-20T06:45:52Z
dc.date.available 2012-09-20T06:45:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5180
dc.description.abstract Työssä on tutkittu systolisen verenpaineen ja pulssin kulkuajan välistä yhteyttä. Mittausmenetelminä on käytetty ballistokardiofrafiaa, elektrokardiografiaa ja fotopletysmografiaa. Tavoitteena on ollut selvittää pystytäänkö työssä kuvatulla mittalaitteistolla mittaamaan luotettavasti verenpainetta. Pulssin kulkuajan perusteella laskettua verenpainetta on verrattu kaupallisella olkavarsiverenpainemittarilla saatuihin tuloksiin. Tavoitteena on ollut toteuttaa potilaan kannalta mahdollisimman miellyttävän käyttäjäkokemuksen antava laitteisto, joka on mahdollisimman kajoamaton. Työssä toteutettu laitteisto on elektrokardiografia antureita lukuun ottamatta helppo ja yksinkertainen käyttää. Liimattavat anturi eivät ole potilaan kannalta miellyttävät. Koehenkilö mittausten pohjalta huomattiin, että pulssin kulkuajat korreloivat hyvin mansettimenetelmällä mitatun systolisen verenpaineen kanssa. Diastolinen paine ja sen mittaaminen eivät olleet tutkimuksen kohteena tässä työssä. fi
dc.description.abstract In this thesis work, the relation between systolic blood pressure and pulse transit time has been studied. Ballistocardiography, electrocardiograpy and photopletysmograpy have been used to determine the pulse transit time. The aim of the thesis is to determine how capable the chosen measuring methods are when deducing the blood pressure of the patient. The pulse-transit-time-based blood pressure is compared to the value given by a commercial blood pressure monitor. The reason behind the study is the need for an apparatus for continuous blood pressure monitoring which is comfortable for the patient, easy to uses and as noninvasive as possible. Apart from the electrocardiogram sensors, the measurement system is easy and simple to use. The sensors used in electrocardiogram are not comfortable for the patient. Based on the measurements, it was found that the systolic blood pressure measurement based on the pulse transit time correlates well with the blood pressure measured with the commercial device. Diastolic blood pressure and its measurement were not investigated in this work. en
dc.format.extent [7] + 50 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.title Verenpaineen kajoamaton mittaus pulssin kulkuajan avulla fi
dc.title Non-invasive measurements of blood pressure with pulse transit time en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Elektroniikan laitos fi
dc.subject.keyword blood pressure en
dc.subject.keyword ballistocardiography en
dc.subject.keyword pulse transit time en
dc.subject.keyword pletysmography en
dc.subject.keyword verenpaine fi
dc.subject.keyword ballistokardiografia fi
dc.subject.keyword pulssin kulkuaika fi
dc.subject.keyword pletysmografia fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209213117
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Sovellettu elektroniikka fi
dc.programme.mcode S-66
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Sepponen, Raimo
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse