Learning Centre

Amperometrisen välittäjäaineanturin karakterisointilaitteiston suunnittelu ja toteutus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ritvanen, Antti
dc.contributor.author Kotiranta, Olli
dc.date.accessioned 2012-09-20T06:37:49Z
dc.date.available 2012-09-20T06:37:49Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5178
dc.description.abstract Tässä diplomityössä rakennettiin laitteisto, jolla kyetään määrittämään ja mittaamaan amperometrisen välittäjäaineanturin suorituskykyä kuvaavia parametreja. Työ on osa Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun Elektroniikan laitoksen tutkimusprojektia, jonka yksi osa-alue on valmistaa aivostimulaatiossa käytettäviä implantoitavia välittäjäaineantureita. Toteutettu laitteisto on tarkoitettu näiden antureiden testaamiseen. Työn kirjallisessa osiossa esitellään sähkökemiallisten mittausten teoreettinen perusta sekä erityisesti sähkökemiallisten välittäjäaineanturien toimintaperiaate keskittyen glutamaattia havainnoiviin antureihin. Lisäksi osioon kuuluu katsaus virtausdynamiikkaan sekä hydrodynaamisiin sähkökemiallisiin mittauksiin. Kokeellisessa osiossa esitellään kirjallisuuskatsauksen pohjalta suunniteltu mittauslaitteisto sekä sen toimintakykymittausten tulokset. Toimintakyvyn määrittämiseen käytettiin apuna kaupallisia Sarissa Biomedicalin glutamaattiantureita. Mittauksissa havaittiin ongelmia kaupallisten antureiden luotettavuuden kanssa, ja mittaukset onnistuttiin suorittamaan vain yhdelle anturille viidestä, mikä heikentää mittauksista tehtävien johtopäätösten luotettavuutta merkittävästi. Laitteistolla kyettiin kuitenkin määrittämään mitatun anturin keskeisiä suoritusparametrejä kuten aikaresoluutio ja herkkyys. Lisäksi tulosten perusteella laitteisto kykeni nopeiden mittausten suorittamiseen. fi
dc.description.abstract A test bed for measuring different performance characteristics of amperometric neurotransmitter sensors was designed and implemented for this Master's thesis. This thesis is a part of a research project that's being undertaken in the Department of Electronics of Aalto University School of Electrical Engineering and which aims to develop implantable neurotransmitter sensors. The first part of the thesis consists of a literary survey that presents the necessary theoretical background for electrochemical measurements and specifically the operating principle of selective neurotransmitter sensors, focusing on the ones designed to detect glutamate. Also included is a treatment of fluid dynamics and hydrodynamic systems for electrochemical measurements. The experimental section presents the measurement system that was designed and manufactured based on the requirements set by the results obtained from the literary survey. Commercial glutamate sensors manufactured by Sarissa Biomedical were used to test the performance of the designed system. The reliability of the commercial biosensors proved to be an issue during the measurements and only one of the sensors provided useful information. This greatly limits the reliability of deductions made from the sensor measurements but nonetheless the system was able to measure central characteristics of the sensor including its time resolution and sensitivity. The results also indicate the system can be used to perform very fast measurements. en
dc.format.extent iv + 62 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.title Amperometrisen välittäjäaineanturin karakterisointilaitteiston suunnittelu ja toteutus fi
dc.title Design and implementation of a system for characterising an amperometric neurotransmitter sensor en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Elektroniikan laitos fi
dc.subject.keyword amperometry en
dc.subject.keyword neurotransmitter en
dc.subject.keyword glutamate en
dc.subject.keyword flow chamber en
dc.subject.keyword amperometria fi
dc.subject.keyword välittäjäaine fi
dc.subject.keyword glutamaatti fi
dc.subject.keyword virtauskammio fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209213115
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Elektroniikan valmistustekniikka fi
dc.programme.mcode S-113
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Paulasto-Kröckel, Mervi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_05415
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 44285
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics