Liikennevakuutuksen vahinkotilastot liikenneturvallisuuden tutkimisessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kari, Timo
dc.contributor.author Karvonen, Esa
dc.date.accessioned 2012-09-20T05:33:01Z
dc.date.available 2012-09-20T05:33:01Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5172
dc.description.abstract In this study motor insurance crash data was applied to estimate safety of car models. The study presents car passive safety, aggressiveness and total safety rates for 161 common car models in Finland. These risk rates represent driver's risk for injury in two-car accidents on public roads. The accident database of this study is based on the database of Finnish Motor Liability Insurance. The accident data encompassed 278 832 two-car accident between years 2001-2009. On these accidents 27 397 drivers were injured. The vehicle mileage information is based on the data of over 7, 7 million mileage recorder readings collected by A-Katsastus Ltd between 2000-2002 and 2005-2010. From these reading it was possible to determine an annual vehicle mileage for 1,5 million cars. The injury classification of car models was investigated with absolute risk figures and with the ratio between actual and expected number of driver injuries. The expected number of driver injuries was calculated using average injury risk of each driver group and number of accidents by driver groups of each car model. In addition, the expected number of driver injuries were adjusted with the distribution of accidents in the speed limit area, accident type and guilty/non-guilty party. The accident database has skewness in guilty/non-guilty relation when viewed by cars' age. Newer cars are far more often non-guilty. Some parts of this skewness can result from participants agreeing accidents by themselves. Thereby some of the accidents are missing from the accident database. Due to these possible uncertainties in the database, it was arguable to use another calculatory method in addition. The expected number of driver injuries were also calculated based on the amount of insurance years of car models. Also special attention was put into making sure that the correction factors were realistic. This study also contains the territorial research where two-car accidents were used to examine the relation between cars' registration municipality and crash site. The goal was to perceive better knowledge of cars' areal movements and how vehicle mileage is accumulated in different types of use environments. The new car models appeared to be safer compared to their predecessors. In general newer and heavier models gave better protection for their own drivers. Also newer cars were less aggressive against their counter-party in spite of increased mass. According the total safety rating of car models, the newest cars were estimated to be 10-40% safer compared to 10 year older models depending on method used. en
dc.description.abstract Työssä käytettiin liikennevakuutuksen vahinkotilastoja automallien turvallisuuden arvioimiseen. Tarkasteluun valittiin 161 Suomessa yleistä henkilöautomallia, joiden turvallisuutta arvioitiin niiden sisäistä turvallisuutta, aggressiivisuutta sekä kokonaisvammautuvuutta kuvaavilla riskiluvuilla. Riskiluvuilla kuvataan kuljettajan riskiä vammautua kahden henkilöauton välisessä onnettomuudessa yleisillä teillä. Onnettomuusaineistona toimivat vakuutusyhtiöiden liikennevakuutuksen vahinkoilmoitustilastot. Onnettomuus- ja vammautumisriskitarkastelussa onnettomuustietoina käytettiin 278 832 vuosina 2001 - 2010 liikennevakuutuksesta korvattua kahden henkilöauton välistä törmäystä, joissa vammautui 27 395 kuljettajaa. Ajosuoritteet perustuvat A-katsastus Oy:n vuosina 2000 - 2002 ja 2005 - 2010 keräämiin yli 7,7 miljoonaan matkamittarilukemaan, joista määritettiin vuosisuorite 1,5 miljoonalle ajoneuvolle. Automallien turvallisuutta tarkasteltiin sekä absoluuttisten vammautumisriskien että todellisten ja laskennallisesti odotettavien vammautumisten suhteiden avulla. Vammautumisten odotusarvojen laskennassa pyrittiin minimoimaan autosta riippumattomien tekijöiden vaikutusta. Tällaisia huomioitavia tekijöitä olivat kuljettajan iän ja sukupuolen lisäksi nopeusrajoitusalue, onnettomuustyyppi, syyllinen/syytön -suhde sekä vuosisuorite. Onnettomuusaineistossa ilmenee auton iän suhteen tarkasteltuna vinoutumaa syytön/syyllinen -suhteissa siten, että uudemmat automallit ovat selvästi useammin syyttömänä osapuolena. Osa tästä vinoutumasta voi olla seurausta lievien onnettomuuksien sopimisesta, jolloin osa onnettomuuksista jää vahinkoilmoitustilastojen ulkopuolelle. Aineiston epävarmuustekijöistä johtuen oli vammautumisten odotusarvojen laskennassa perusteltavaa käyttää onnettomuusmääriin perustuvan menetelmän lisäksi automallien vakuutuskantaan perustuvaa menetelmää. Myös menetelmien korjauskertoimien todenmukaisuuteen kiinnitettiin erityishuomiota. Lisäksi tutkimuksessa tehtiin autojen käyttöalueita kartoittava reviiriselvitys. Tällä selvityksellä auton omistuskunnan ja kolaripaikan avulla pyrittiin paremmin hahmottamaan eri kuntien liikkumisalueita ja autojen suoritteen kertymistä erityyppisissä käyttöympäristöissä. Kokonaisuutena voidaan todeta uudempien autojen positiivisen turvallisuuskehityksen jatkuneen. Uudemmat ja painavammat automallit antavat pääsääntöisesti paremman suojan niiden omille kuljettajille. Uusilla autoilla myös vastapuolelle aiheutunut riski on massan kasvusta huolimatta pienentynyt. Uudemmat autot arvioitiin menetelmästä riippuen keskimäärin 10-40% 10v vanhempia automalleja turvallisemmiksi. fi
dc.format.extent 75 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.title Liikennevakuutuksen vahinkotilastot liikenneturvallisuuden tutkimisessa fi
dc.title The utilisation of motor insurance crash data in traffic safety studies en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos fi
dc.subject.keyword henkilöautomallien turvaluokitus fi
dc.subject.keyword vammautumisriskit fi
dc.subject.keyword liikenneturvallisuus fi
dc.subject.keyword car safety rating en
dc.subject.keyword injury risks en
dc.subject.keyword traffic safety en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209213109
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Liikennetekniikka fi
dc.programme.mcode Yhd-7
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Ernvall, Timo


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account