Learning Centre

Arviointi ja oppimistyylit insinöörimatematiikan opetuksessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Rasila, Antti
dc.contributor.advisor Joutsenlahti, Jorma
dc.contributor.author Havola, Linda
dc.date.accessioned 2012-09-18T13:09:37Z
dc.date.available 2012-09-18T13:09:37Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5170
dc.description.abstract Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa on aktiivisesti kehitetty matematiikan opetusta 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ensimmäisen vuoden insinöörialan opiskelijoiden matematiikan opintomenestykseen vaikuttavia tekijöitä. Tarkasteltavia tekijöitä olivat matematiikan lähtötaso, tietokoneavusteinen arviointi ja oppimistyylit. Automaattisesti tarkastettavien tehtävien STACK-järjestelmä on ollut käytössä Aalto-yliopiston matematiikan peruskursseilla vuodesta 2006 lähtien. Tutkimuksessa tarkasteltiin järjestelmän vaikuttavuutta. Tulosten perusteella järjestelmän käyttö on lisännyt joustavuutta kursseilla. Myös laskuharjoitusten vaikutusta kurssin arvosanaan on voitu lisätä. STACK-järjestelmää käyttäen toteutettiin myös matematiikan perustaitotesti, joka perustuu Tampereen teknillisessä yliopistossa aikaisemmin käytössä olleisiin kysymyksiin. Testi sisältää 16 kysymystä lukiomatematiikan insinöörialan kannalta tärkeimmistä osa-alueista. Vuodesta 2008 lähtien ensimmäisen vuoden Aalto-yliopiston teknillisten alojen opiskelijat ovat vastanneet perustaitotestiin syksyn alussa. Tulosten perusteella opiskelijoilla on vaikeuksia esimerkiksi logaritmin käsitteen ymmärtämisessä. Uusilla opiskelijoilla oli mahdollisuus vastata myös syksyinä 2009 ja 2010 oppimistyylikyselyyn, joka perustui Felderin ja Solomanin Index of Learning Styles Questionnaire -kyselyyn. Vastausten perusteella suurin osa Aalto-yliopiston insinöörialojen opiskelijoista on visuaalisia ja aistivia oppijoita. Sarjallinen/globaali ja aktiivinen/reflektiivinen -ulottuvuuksissa opiskelijat olivat jakautuneet tasaisemmin. Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella on tarkoitus kehittää insinöörialan matematiikan opetusta. Joitakin kehittämistoimenpiteitä, kuten aktivoivien opetusmenetelmien kokeilu, on jo toteutettu. fi
dc.description.abstract At Aalto University School of Science, mathematics teaching has been actively developed since the early 2000s. In this research, the factors that impact first year engineering students' learning outcomes were studied. The factors studied were basic skills in mathematics, computer aided assessment and learning styles. Automatic assessment system STACK has been used in basic courses of mathematics since 2006. The impacts of automatic assessment to students' learning results were discovered. According to the results, the use of the system has increased the flexibility in mathematics teaching. It also makes it possible to increase the significance of exercises to the course grade. A Basic Skills Test of mathematics was also implemented by STACK system. The test was based on the similar test developed at Tampere University of Technology. It included 16 questions about upper secondary school advanced mathematics topics. Since 2008, all new engineering students at Aalto University have taken the test at the beginning of their studies. According to the results of the test, students have difficulties for example with understanding the concepts of logarithm. In the autumns of 2009 and 2010, all new engineering students also had a possibility to answer a questionnaire which was based on Felder and Soloman's Index of Learning Styles Questionnaire. According to the answers, most of the engineering students at Aalto University are visual and sensing learners. In sequential/global and active/reflective dimensions results were more balanced. The results of this study are going to be considered when developing the engineering mathematics teaching. Some improvements, for example the use of activating teaching methods, have already been done en
dc.format.extent 86 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Arviointi ja oppimistyylit insinöörimatematiikan opetuksessa fi
dc.title Assessment and learning styles in engineering mathematics education en
dc.type G3 Lisensiaatintyö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.department Matematiikan ja systeemianalyysin laitos fi
dc.subject.keyword engineering education en
dc.subject.keyword mathematics en
dc.subject.keyword teaching en
dc.subject.keyword automatic assessment en
dc.subject.keyword learning styles en
dc.subject.keyword insinöörikoulutus fi
dc.subject.keyword matematiikka fi
dc.subject.keyword opetus fi
dc.subject.keyword tietokoneavusteinen arviointi fi
dc.subject.keyword oppimistyylit fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209193106
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Matematiikka fi
dc.programme.mcode Mat-1
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.contributor.supervisor Valkeila, Esko
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_92516
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 44769


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics