Tilintarkastuksen odotuskuilu Suomessa Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina 2000-2010 ratkaisemien toimenpiteisiin johtamattomien kanteluiden perusteella

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Wirén, Suvi
dc.date.accessioned 2012-09-08T01:30:51Z
dc.date.available 2012-09-08T01:30:51Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5141
dc.description.abstract TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on tutkia tilintarkastuksen odotuskuilun olemassaoloa ja koostumusta (hyvän tilintarkastustavan eri osa-alueet, kohtuullisuuskui-lu/säännöskuilu/puutteellinen suorituskuilu) Suomessa eri sidosryhmien näkökulmasta. LÄHDEAINEISTO Tutkimusaineistona käytetään TILA:n vuosina 2000–2010 ratkaisemia toimenpiteisiin johtamattomia tutkinta-asioita, jotka ovat tulleet TILA:n tutkintaan kantelun, muun yh-teydenoton tai asian julkisuudessa saaman huomion seurauksena (yhteensä 46 kpl). TULOKSET Tutkimuksessa havaittiin, että tilintarkastukseen kohdistuu odotuskuilu Suomessa liittyen sekä lakisääteisiin tilintarkastuksiin että tilintarkastajan muuhun tilintarkastajan ominaisuudessa harjoittamaan toimintaan ainakin osakeyhtiöissä ja asunto-osakeyhtiöissä. Myös yhdistysten lakisääteisiin tilintarkastuksiin näyttäisi liittyvän odotuskuilu. Ainakin seuraaviin hyvän tilintarkastustavan osa-alueisiin havaittiin liittyvän odotuskuilu: raportointi, riippumattomuus, esteettömyys ja objektiivisuus, ammattitaito ja huolellisuus sekä ammattimainen käytös. Ainakin seuraavien sidosryhmien tilintarkastukseen kohdistamien odotusten ja tilintarkastajien/TILA:n näkemysten välillä näyttää vallitsevan kuilu: osakkeenomistajat, yhdistysten jäsenet, tilintarkastusasiakkaan rahoittajat, asunto-osakeyhtiön/yhdistyksen hallituksen jäsenet. Myös tilintarkastajien ammattikunnan sisällä havaittiin yksittäisiä näkemyseroja. Sidosryhmistä tilintarkastusasiakkaan kirjanpitoa hoitavien tilitoimistojen kohdalla ei havaittu tilintarkastuksen odotuskuilua. Tutkimuksessa havaittiin tilintarkastuksen odotuskuilun Suomessa koostuvan kohtuullisuuskuilusta, säännöskuilusta sekä puutteellisesta suorituskuilusta. fi
dc.format.extent 118
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Tilintarkastuksen odotuskuilu Suomessa Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina 2000-2010 ratkaisemien toimenpiteisiin johtamattomien kanteluiden perusteella fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword tilintarkastuksen odotuskuilu
dc.subject.keyword kohtuullisuuskuilu
dc.subject.keyword säännöskuilu
dc.subject.keyword puutteellinen suorituskuilu
dc.subject.keyword TILA
dc.subject.keyword Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta
dc.subject.keyword hyvä tilintarkastustapa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209092902
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon valvonta
dc.subject.helecon control
dc.subject.helecon tilintarkastus
dc.subject.helecon auditing
dc.subject.helecon asenteet
dc.subject.helecon attitudes
dc.ethesisid 12933
dc.date.dateaccepted 2012-06-14
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account