Learning Centre

Media access control and time synchronization in delay-sensitive multi-channel wireless sensor networks

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Nieminen, Jari
dc.date.accessioned 2012-08-24T08:44:28Z
dc.date.available 2012-08-24T08:44:28Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-952-60-3607-6 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-4523-8 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/4774
dc.description.abstract Wireless Sensor Networks (WSNs) consist of sensor nodes that measure the environment and one or more gateway nodes that collect the wirelessly sent information from sensor nodes. Wireless systems are free from the constraints of cables while they provide low installation costs, ease of maintenance, and flexibility. Hence, it is natural that WSNs offer an interesting solution for an innumerable number of applications although the exploitation of wireless networks brings new challenges as well because of shared and unreliable transmission media. Improving robustness and efficiency, together with the minimization of communication delays are the most important research challenges en route towards the large-scale implementation of WSNs. Media Access Control (MAC) protocols are responsible for sharing the transmission media among sensor nodes and avoiding collisions of transmissions. Motivation for the research of multi-channel MAC protocols is due to the fact that the performance of a wireless network can be significantly enhanced using multiple frequency channels simultaneously. Multi-channel communications can be used for minimization of delay which is crucial in delay-sensitive applications, such as in wireless automation and target tracking. Time synchronization is essential for many WSN applications and the use of multi-channel communications enables faster execution of the synchronization process which improves network efficiency. Most current WSNs use unlicensed parts of the frequency spectrum which have become very crowded lately. Cognitive Radio (CR) technology can be used in WSNs to avoid problems related to coexistence with other systems and enable efficient spectrum use. In this thesis a novel multi-channel MAC protocol is presented that has been designed especially to correspond to the requirements of WSN applications. By means of theoretical analysis it is shown that the proposed protocol outperforms other existing solutions with respect to delay, which is of significant importance for many WSN applications. Impacts of multi-channel communications on wireless automation and target tracking are investigated and the results show the interdependencies between communication and application parameters. In addition to these topics, a novel multi-channel time synchronization protocol is presented and practical issues related to time synchronization in CR networks are studied. en
dc.description.abstract Langattomat sensoriverkot koostuvat sensorisolmuista, jotka mittaavat ympäristöä, sekä yhdestä tai useammasta yhdyskäytäväsolmusta, jotka keräävät sensorien langattomasti lähettämän informaation. Langattomat järjestelmät ovat vapaita kaapelien rajoituksista samalla tarjoten matalia asennuskustannuksia, ylläpidon helppoutta sekä joustavuutta. Näin ollen on luonnollista, että langattomat sensoriverkot ovat kiinnostava ratkaisu lukemattomille sovelluksille, siitä huolimatta, että langattomien verkkojen hyötykäyttö tuo myös uusia haasteita jaetun, epäluotettavan siirtomedian vuoksi. Robustisuuden ja tehokkuuden parantaminen yhdessä tiedonsiirtoviiveiden minimoinnin kanssa ovatkin tärkeimpiä haasteita matkalla kohti laajamittaista langattomien sensoriverkkojen käyttöönottoa. Media Access Control (MAC) -protokollat ovat vastuussa siirtomedian jakamisesta sensorisolmujen kesken ja lähetysten törmäysten välttämisestä. Monikavanaisten MAC-protokollien tutkimusta motivoi se, että langattoman verkon suorituskykyä voidaan merkittävästi parantaa käyttämällä useaa taajuuskaistaa samaan aikaan. Monikanavaista tietoliikennettä voidaan käyttää viiveen minimointiin, mikä on ratkaisevan tärkeää viiveherkissä sovelluksissa, kuten langattomassa automaatiossa ja kohteen seurannassa. Aikasynkronointi on välttämätöntä useille langattomien sensoriverkkojen sovelluksille ja monikanavaisen tietoliikenteen käyttö mahdollistaa synkronointiprosessin nopeamman suorittamisen, mikä parantaa verkon tehokkuutta. Useimmat langattomat sensoriverkot käyttävät lisensoimattomia spektrin osia, joista on tullut hyvin ruuhkaisia viimeaikoina. Kognitiiviradioiden teknologiaa voidaan käyttää langattomissa sensoriverkoissa eri järjestelmien rinnakkaiseloon liittyvien ongelmien välttämiseksi ja mahdollistamaan tehokas spektrin käyttö. Tässä väitöskirjassa esitellään uusi, erityisesti langattomien sensoriverkkosovellusten vaatimuksia vastaamaan suunniteltu monikavanainen MAC-protokolla. Teoreettisen analyysin avulla osoitetaan, että ehdotettu protokolla suoriutuu paremmin kuin muut olemassaolevat ratkaisut viiveen suhteen, mikä on hyvin tärkeää monille langattomien sensoriverkkojen sovelluksille. Monikanavaisten tietoliikennejärjestelmien vaikutusta langattomaan automaation sekä kohteen seurantaan tutkitaan ja tulokset näyttävät tietoliikenne- ja sovellusparametrien välisiä riippuvaisuuksia. Näiden aiheiden lisäksi työssä esitellään uusi monikanavainen aikasynkronointiprotokolla sekä tutkitaan kognitiiviradioverkoissa aikasynkronointiin liittyviä käytännön ongelmia. fi
dc.format.extent 208
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 22/2012
dc.relation.haspart [Publication 1]: Shekar Nethi, Jari Nieminen, and Riku Jäntti. 2011. Exploitation of multi-channel communications in industrial wireless sensor applications: Avoiding interference and enabling coexistence. In: Proceedings of the 2011 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC 2011). Cancun, Mexico. 28-31 March 2011. IEEE. Pages 345-350. ISBN 978-1-61284-255-4.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Jari Nieminen and Riku Jäntti. 2011. Delay-throughput analysis of multi-channel MAC protocols in ad hoc networks. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, volume 2011, Special Issue on Quality of Service in Wireless Networks, 108, 15 pages.
dc.relation.haspart [Publication 3]: Jari Nieminen, Mikael Björkbom, Riku Jäntti, and Lasse Eriksson. Multi-channel communications in wireless automation: Interdependencies between communication and control parameters. International Journal of Distributed Sensor Networks. Accepted for publication, in press, December 2011.
dc.relation.haspart [Publication 4]: Jari Nieminen, Riku Jäntti, and Jan Eriksson. Performance of target tracking applications in multi-channel wireless sensor networks. In: Proceedings of the 2012 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC 2012). Paris, France. 1-4 April 2012. IEEE. Accepted for publication.
dc.relation.haspart [Publication 5]: Jari Nieminen, Riku Jäntti, and Lijun Qian. 2009. Time synchronization of cognitive radio networks. In: Mehmet Ulema (editor). Proceedings of the 2009 IEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2009). Honolulu, Hawaii, USA. 30 November - 4 December 2009. IEEE. 6 pages. ISBN 978-1-4244-4148-8.
dc.relation.haspart [Publication 6]: Jari Nieminen, Lijun Qian, and Riku Jäntti. 2011. Network-wide time synchronization in multi-channel wireless sensor networks. Wireless Sensor Network, volume 3, number 2, pages 39-53.
dc.relation.haspart [Publication 7]: Jari Nieminen, Riku Jäntti, and Lijun Qian. 2010. Primary user detection in distributed cognitive radio networks under timing inaccuracy. In: Proceedings of the 4th IEEE Symposium on New Frontiers in Dynamic Spectrum Access Networks (DySPAN 2010). Singapore. 6-9 April 2010. IEEE. 8 pages. ISBN 978-1-4244-5189-0.
dc.relation.haspart [Publication 8]: Jari Nieminen, Riku Jäntti, and Lijun Qian. 2010. Suppression of intra-network interference in decentralized cognitive radio networks under timing errors. In: Beata J. Wysocki and Tadeusz A. Wysocki (editors). Proceedings of the 4th International Conference on Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS 2010). Gold Coast, Australia. 13-15 December 2010. IEEE. 7 pages. ISBN 978-1-4244-7908-5.
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Media access control and time synchronization in delay-sensitive multi-channel wireless sensor networks en
dc.title Siirtomedian hallinta ja aikasynkronointi viiveherkissä monikanavaisissa langattomissa sensoriverkoissa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Communications and Networking en
dc.subject.keyword media access control en
dc.subject.keyword multi-channel communications en
dc.subject.keyword time synchronization en
dc.subject.keyword wireless sensor networks en
dc.subject.keyword cognitive radio networks en
dc.subject.keyword siirtomedian hallinta fi
dc.subject.keyword monikanavainen tietoliikenne fi
dc.subject.keyword aikasynkronointi fi
dc.subject.keyword langattomat sensoriverkot fi
dc.subject.keyword kognitiiviradioverkot fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-3607-6
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Jäntti, Riku, Prof.
dc.opn Mo, Jeonghoon, Prof., Yonsei University, South Korea
dc.rev Koivisto, Hannu, Prof., Tampere University of Technology, Finland
dc.rev Elmusrati, Mohammed, Prof., University of Vaasa, Finland
dc.date.defence 2012-03-30
local.aalto.digifolder Aalto_65434
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse