Kohti rajatonta organisaatiota - Tapaustutkimus työ- ja elinkeinoministeriön organisaatiomuutoksesta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Koskimies, Maijastiina
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:33Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:33Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/475
dc.description.abstract TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tämän tapaustutkimuksen tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvä ja kattava kuvaus TEM:n organisaatiomuutoksesta, sen nykyisestä tilanteesta ja tulevaisuuden suunnasta. Tarkoituksena on AI-metodologian avulla tunnistaa organisaatiosta onnistuneita toimintatapoja ja hyvin toimivia käytänteitä, joiden avulla TEM:tä voidaan kehittää jatkossa eteenpäin. Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi TEM:n tapauksen ja teorian avulla selvittää, kuinka julkisen hallinnon organisaatio voi omaksua rajattoman ja jatkuvassa muutoksessa olevan organisaatiomallin. TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA, MENETELMÄT JA AINEISTOT Tutkimus toteutettiin verkkopohjaisella haastattelulla, johon kaikkia TEM:n esimiesasemassa toimivia virkamiehiä (76 kpl) pyydettiin osallistumaan. Haastattelu rakentui viidestä avoimesta kysymyksestä, joihin vastattiin verkossa sähköpostilla lähetetyn linkin kautta. Kysymysten rakentamisessa apuna käytettiin Appreciative Inquiry – menetelmää eli haastattelun runko ja sisältö määriteltiin AI:n periaatteiden mukaisesti. Perinteisen ongelmiin keskittymisen sijaan AI:n avulla pyritään tunnistamaan organisaatiosta esimerkkejä, jolloin se toimii hyvin ja on parhaimmillaan. Käytän tutkimuksessani tiedon keräämisen apuna myös omakohtaisia kokemuksia, havaintoja sekä käytyjä vapaamuotoisia keskusteluja. Lisäksi hyödynnän taustamateriaalina aikaisemmin analysoitua kyselyaineistoa, siitä tehtyä raporttia sekä muita TEM:n julkaisuja ja verkkolähteitä. TUTKIMUKSEN TULOKSET Verkkopohjaisen haastattelun vastauksissa TEM:n matriisiorganisaation hyvinä toimintatapoina korostuivat erityisesti lisääntynyt rajoja ylittävä yhteistyö sekä tehostunut tiedon jakaminen ja avoimuus. Lisäksi esimiestyön tärkeyttä korostettiin näiden käytänteiden kehittämisessä. Tietoisuus ja ymmärrys TEM:n matriisiorganisaation toiminnasta on siis selvästi kasvanut ja kehittynyt. Haasteena on vielä hyvien toimintatapojen käytäntöön soveltaminen ja toimintaan kannustaminen. Organisaation rajattomuuden kehittäminen TEM:ssä tarkoittaa siis ensisijaisesti horisontaalisten yhteistyösuhteiden lisäämistä, tiedon tehokkaampaa jakamista sekä uudenlaisien toimintatapoja tukevien kannusteiden kehittämistä tehokkaan esimiestyön avulla. fi
dc.format.extent 80
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kohti rajatonta organisaatiota - Tapaustutkimus työ- ja elinkeinoministeriön organisaatiomuutoksesta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing and Management en
dc.contributor.department Markkinoinnin ja johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword julkinen sektori
dc.subject.keyword organisaatiomuutos
dc.subject.keyword rajaton organisaatio
dc.subject.keyword työ- ja elinkeinoministeriö
dc.subject.keyword Appreciative Inquiry
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181387
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon muutos
dc.subject.helecon change
dc.subject.helecon organisaatiomuutos
dc.subject.helecon organizational change
dc.subject.helecon valtionhallinto
dc.subject.helecon civil service
dc.subject.helecon julkinen sektori
dc.subject.helecon public sector
dc.ethesisid 12343
dc.date.dateaccepted 2010-05-26
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account