Learning Centre

Improving browser user satisfaction by increasing keyboard utilisation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sarvas, Risto
dc.contributor.author Kumpulainen, Ville
dc.date.accessioned 2020-10-25T18:06:30Z
dc.date.available 2020-10-25T18:06:30Z
dc.date.issued 2020-10-20
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/47140
dc.description.abstract Modern web browsers are almost exclusively used with pointing devices, be it mice or touchpads. While this design choice is intuitive and makes the application easy to learn and use, having the option to also be able to perform some actions using keyboard shortcuts would even out the balance between hands. The goal of this thesis was to explore new ways to interact with web pages using keyboard shortcuts. By investigating the individual tasks browser users face in their day-to-day lives, the following tasks were deemed most suitable to be used with shortcuts: scrolling web pages, opening links, and clicking buttons. To add shortcuts for these tasks, a new browser extension was developed for the Mozilla Firefox browser. To gather evidence if these tasks would actually be used by browser users, an experiment was organized. The participants used the extension in a real world setting, performing tasks knowledge workers face daily, such as sending an email and searching the web for information. After the experiment, the participants were interviewed to record their experiences and opinions regarding the extension, keyboard shortcuts and browser usage in general. It was discovered that while scrolling with shortcuts did not appeal to the users, having the option to click elements on web pages with shortcuts was considered a useful addition as an alternative to using the mouse. While shortcuts appealed the most to the participants that were most proficient typists, others could also use them efficiently and enjoyed the possibility of using them in certain scenarios. en
dc.description.abstract Moderneja internetselaimia käytetään lähes yksinomaan joko hiirellä tai kosketuslevyllä. Tämä ratkaisu on intuitiivinen ja sen ansiosta ohjelmiston oppiminen ja käyttäminen on helppoa. Toisaalta, jos selaimissa olisi mahdollista suorittaa joitain toimintoja myös pikanäppäimillä, käsien välinen epätasapaino työmäärän suhteen tasoittuisi. Tämän lopputyön tavoitteena oli tutkia uusia tapoja vuorovaikuttaa internetsivustojen kanssa hyödyntäen pikanäppäimiä. Tutkimalla selaimen käyttöön liittyviä yksittäisiä vuorovaikutuksia, seuraavien odotettiin toimivan parhaiten pikanäppäimillä: internetsivun vierittäminen, linkkien avaaminen, ja nappien painaminen. Näiden toimintojen testaamiseksi oikeiden sivustojen kanssa luotiin uusi selainlaajennos, joka lisäsi selaimeen uudet pikanäppäimet näille toiminnoille. Osana tutkimusta järjestettiin koeasetelma, jonka tavoitteena oli kerätä näyttöä siitä, pitäisivätkö tavalliset selainkäyttäjät edellä mainittuja pikanäppäimiä käyttökelpoisina. Koeasetelman osallistujat käyttivät selainlaajennosta tavallista toimistotyötä vastaavassa ympäristössä, jossa he lähettivät selaimella sähköpostia ja etsivät tietoa internetistä. Kokeen jälkeen osallistujia haastateltiin heidän kokemuksistaan selainlaajennoksen käytöstä. Haastatteluissa havaittiin, ettei sivustojen vierittäminen sovellu hyvin pikanäppäimellä suoritettavaksi tehtäväksi. Sen sijaan pikanäppäintä linkkien avaamiseen ja nappien painamiseen pidettiin hyödyllisenä vaihtoehtona hiiren käyttämiselle. Taitavimmat näppäimistön käyttäjät kokivat pikanäppäimet vaivattomimpana vuorovaikutusmekanismina, mutta muutkin osallistujat käyttivät niitä tehokkaasti ja pitivät niitä hyvänä vaihtoehtona tietyissä tilanteissa. fi
dc.format.extent 61 + 10
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Improving browser user satisfaction by increasing keyboard utilisation en
dc.title Selainten käyttömukavuuden parantaminen lisäämällä näppäimistön hyödyntämistä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword user experience en
dc.subject.keyword user interface design en
dc.subject.keyword human-computer interaction en
dc.subject.keyword keyboard shortcuts en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202010256026
dc.programme.major Informaatioverkostot fi
dc.programme.mcode SCI3042 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Sarvas, Risto
dc.programme Master’s Programme in Information Networks fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics