Learning Centre

Inter-domain incentives and Internet architecture

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tarkoma, Sasu, Professor
dc.contributor.author Rajahalme, Jarno
dc.date.accessioned 2012-08-23T10:59:27Z
dc.date.available 2012-08-23T10:59:27Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-952-60-4728-7 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-4727-0 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/4671
dc.description.abstract Recent experience in networking research has shown protocol and architecture deployment to be problematic, to say the least. We argue that the typically non-uniform distribution of costs and benefits inherent in many inter-domain designs is a roadblock on the path of deployment that is extremely hard, or costly, to circumvent after the fact. Therefore, the voluntary inter-domain structure that has evolved along with the transition to the commercial Internet of today should be consciously embraced and built upon. In this dissertation we first explore the relevant features of the inter-domain Internet, including the incentives behind typical inter-domain policies, architectural challenges, and new approaches to inter-domain routing such as content-oriented networking. Then we show how to use this knowledge to build an inter-domain network model that can be used to validate new inter-domain architectures. Finally, we give examples of using this model in the context of content-oriented networking and inter-domain multicast. en
dc.description.abstract Viimeaikainen kokemus tietoverkkotutkimuksessa on osoittanut verkkoyhteyskäytäntöjen ja kokonaisten verkkoarkkitehtuurien käyttöönoton olevan vähintäänkin haasteellista. Näyttääkin siltä, että kustannusten ja hyötyjen epätasainen jakautuminen eri verkkotoimijoiden kesken on koko verkon kattavien järjestelmien tyypillinen ominaisuus. Tämä muodostuu usein ylitsepääsemättömäksi esteeksi uusien järjestelmien käyttöönotolle Internetissä. Tästä johtuen Internetin toimijoidenvälinen rakenne, sellaisena kun se on muodostunut nykyiseen kaupalliseen toimintaympäristöön siirtymisen yhteydessä, tulisi ottaa tietoisesti huomioon uusien verkkojärjestelmien suunnittelussa. Tässä väitöskirjassa esitän aluksi Internetin globaalin rakenteen peruspiirteet, mukaanlukien tyypillisten verkonohjauskäytäntöjen taustalla olevat insentiivit ja arkkitehtooniset haasteet. Lisäksi esitän myös uusia näkökulmia Internetin reititykseen sisältöohjautuneen verkottumisen muodossa. Sitten näytän kuinka tätä tietämystä hyödyntäen voidaan rakentaa verkonlaajuinen malli, jota voidaan käyttää uusien, verkon eri toimijoiden välisten verkkoarkkitehtuurien arviointiin. Lopuksi annan esimerkkejä tämän mallin käytöstä sisältöohjautuneen verkottumisen sekä verkkojenvälisen ryhmälähetyksen yhteydessä. fi
dc.format.extent 154
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 101/2012
dc.relation.haspart [Publication 1]: Bengt Ahlgren, Jari Arkko, Lars Eggert, Jarno Rajahalme. A Node Identity Internetworking Architecture. In INFOCOM 2006. 25th IEEE International Conference on Computer Communications Workshops, Global Internet Symposium, Barcelona, Spain, April 2006 [7].
dc.relation.haspart [Publication 2]: Jarno Rajahalme, Mikko Särelä, Pekka Nikander, Sasu Tarkoma. Incentive-Compatible Caching and Peering in Data-Oriented Networks. In Proceedings of the 2008 ACM CoNEXT Conference, ReArch'08 workshop, Madrid, Spain, December 2008 [169].
dc.relation.haspart [Publication 3]: Jarno Rajahalme. Incentive-Informed Inter-Domain Multicast. In INFOCOM 2010, 29th IEEE Conference on Computer Communications Workshops, Global Internet Symposium, San Diego, CA, USA, March 2010 [167].
dc.relation.haspart [Publication 4]: Jarno Rajahalme, Mikko Särelä, Kari Visala, Janne Riihijärvi. On name-based inter-domain routing. Computer Networks: The International Journal of Computer and Telecommunications Networking, Vol 55, Issue 4, pp. 975-986, ISSN 1389-1286, March 2011 [170].
dc.relation.haspart [Publication 5]: Ali Ghodsi, Teemu Koponen, Jarno Rajahalme, Pasi Sarolahti, Scott Shenker. Naming in Content-Oriented Architectures. In Proceedings of the ACM SIGCOMM workshop on Information-Centric Networking, ICN'11, Toronto, ON, Canada, August 2011 [101].
dc.subject.other Computer science en
dc.title Inter-domain incentives and Internet architecture en
dc.title Toimijoiden väliset insentiivit Internetin arkkitehtuurissa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Computer Science and Engineering en
dc.subject.keyword Internet architecture en
dc.subject.keyword inter-domain modeling en
dc.subject.keyword deployment incentives en
dc.subject.keyword Internetin arkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword verkkojenvälinen mallinnus fi
dc.subject.keyword käyttöönottoinsentiivit fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-4728-7
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Ylä-Jääski, Antti, Professor
dc.opn Gao, Lixin, Professor, University of Massachusetts Amherst, USA
dc.rev Ylianttila, Mika, Docent, University of Oulu, Finland
dc.rev Sjödin, Peter, Assoc Prof, KTH Royal Institute of Technology, Sweden
dc.date.defence 2012-08-17


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse