Internetin hyödyntäminen kvalitatiivisessa markkinatutkimuksessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Vasala, Vernariikka
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:33Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:33Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/465
dc.description.abstract Tutkimuksen tausta: Fokusryhmiä on toteutettu internetin välityksellä jo 1990-luvun lopusta asti. Menetelmä, ei kuitenkaan ole saavuttanut merkittävää suosiota. Fokusryhmissä henkilökohtaisella kontaktilla on perinteisesti ollut tärkeä merkitys. Tästä syystä monet kvalitatiiviset tutkijat ovat vierastaneet ajatusta tietokoneen välityksellä toteutettavista fokusryhmistä. Tavoitteet: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida keskustelupaneeliryhmien (”bulletin board focus groups”) soveltuvuutta tutkimusmenetelmänä markkinatutkimuksessa (mitkä ovat menetelmän edut ja rajoitteet) ja sitä millaisiin tutkimusongelmiin menetelmän käyttö soveltuisi. Lopullisena tavoitteena on luoda käytännön ohjeistus kvalitatiivisen markkinatutkimuksen toteuttamiseen keskustelupaneeliryhmien avulla. Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin miksi, milloin ja miten kvalitatiivinen markkinatutkimus tulisi toteuttaa keskustelupaneeliryhmien avulla. Metodologia: Tutkimus on laadullinen ja tutkimusotteeltaan konstruktiivinen. Siinä luotiin aikaisemman kirjallisuuden perusteella konstruktio, joka käsittelee: 1.keskustelupaneeliryhmien soveltuvuutta tutkimusmenetelmänä erilaisiin tutkimuksiin/tutkimusongelmiin 2. tutkimuksen toteuttamisesta keskustelupaneeliryhmien avulla Konstruktio testattiin toteuttamalla kolme keskustelupaneeliryhmää käytännön markkinatutkimusongelman ratkaisemiseksi. Keskeiset tutkimustulokset: Keskustelupaneeliryhmien todettiin menetelmänä soveltuvan hyvin luonteeltaan eksploratiiviseen kvalitatiivisen markkinatutkimukseen. Toteutetun pilottitutkimuksen aiheesta ei olisi pystytty keskustelemaan perinteisissä fokusryhmissä ilman normatiivista vaikutusta. Lisäksi menetelmän avulla saatiin samaan keskusteluun kohderyhmään kuuluvia osallistujia ympäri Suomen. Tutkimuksen perusteella laadittiin käytännön ohjeistus, jonka avulla kvalitatiivinen markkinatutkija pystyy toteuttamaan tutkimuksen keskustelupaneeliryhmien avulla. fi
dc.format.extent 135
dc.language.iso fi en
dc.title Internetin hyödyntäminen kvalitatiivisessa markkinatutkimuksessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing and Management en
dc.contributor.department Markkinoinnin ja johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword tutkimusmenetelmät
dc.subject.keyword laadullinen tutkimus
dc.subject.keyword internet
dc.subject.keyword keskustelupaneeli
dc.subject.keyword konstruktiivinen tutkimusote
dc.subject.keyword vastuullinen kuluttaminen
dc.subject.keyword ekologisuus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181377
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon markkinatutkimukset
dc.subject.helecon market research
dc.subject.helecon laadullinen tutkimus
dc.subject.helecon qualitative research
dc.subject.helecon internet
dc.subject.helecon internet
dc.subject.helecon kulutus
dc.subject.helecon consumption
dc.subject.helecon ekologia
dc.subject.helecon ecology
dc.subject.helecon yhteisöt
dc.subject.helecon communities
dc.ethesisid 12333
dc.date.dateaccepted 2010-06-16
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account