Learning Centre

Digital transformation in housing: identification and analysis of key factors

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Varis, Juha
dc.contributor.author Hemmi, Mikko
dc.date.accessioned 2020-08-23T17:15:10Z
dc.date.available 2020-08-23T17:15:10Z
dc.date.issued 2020-08-18
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/46099
dc.description.abstract Housing is an unavoidable part of our lives, and yet the housing industry is often described as slow and resistant to change. This thesis seeks to contribute towards better general understanding of digital transformation in housing by identifying key factors that influence the rate and impact of it. Using data from 39 digitalization projects and interdisciplinary literature, underlying causes are found that can explain industry trends as the results of economically rational behavior in a constrained environment. These causative factors have been practically unavoidable, and still have no obvious solution. Most fundamentally, buildings are largely immutable, last a very long time, are limited in supply, are asset-intensive to build—and the vast majority of them already exist. These and other key factors shape and constrain digital transformation in housing both directly and through second-order effects, such as through organizational culture and legislation. The identified key factors can be utilized to reduce complexity and build common ground. en
dc.description.abstract Asuminen on välttämätön osa elämäämme, mutta kiinteistöalaa kuvaillaan usein konservatiiviseksi ja muutosvastarintaiseksi. Tämä diplomityö pyrkii kehittämään parempaa yleiskuvaa asumisen digitalisaatiosta tunnistamalla siihen vaikuttavia avaintekijöitä. 39 digitalisaatioprojektin tuloksista sekä poikkitieteellisestä kirjallisuudesta tunnistetut tekijät selittävät alan kehitystä ympäristön asettamien rajoitusten ja rationaalisen käytöksen seurauksina. Nämä avaintekijät ovat olleet pitkälti väistämättömiä, eikä niihin ole edelleenkään selkeitä ratkaisuja. Tällaisia digitaaliseen muutokseen vaikuttavia tekijöitä on esimerkiksi rakennusten kestävyys, muuttumattomuus, ja pääomaintensiivisyys. Nämä ja muut avaintekijät muovaavat ja rajaavat asumisen digitaalista muutosta suoraan sekä epäsuorien seurauksien kuten kulttuurin ja lainsäädännön kautta. Työssä tunnistetut avaintekijät auttavat vähentämään aiheen kompleksisuutta ja helpottavat yhteisymmärryksen saavuttamista. fi
dc.format.extent 62
dc.language.iso en en
dc.title Digital transformation in housing: identification and analysis of key factors en
dc.title Asumisen digitaalinen muutos: avaintekijöiden tunnistus ja tulkinta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword digital transformation en
dc.subject.keyword digitalisation en
dc.subject.keyword housing en
dc.subject.keyword residential real estate en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202008235031
dc.programme.major Software and Service Engineering fi
dc.programme.mcode SCI3043 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Mäntylä, Martti
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics