Learning Centre

Mobile peer-to-peer over Session Initiation Protocol

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kantola, Raimo; Prof. fi
dc.contributor.author Lehtinen, Juuso Aleksi fi
dc.date.accessioned 2011-10-25T07:48:02Z
dc.date.available 2011-10-25T07:48:02Z
dc.date.issued 2008 fi
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/45
dc.description.abstract This work continues on my Master's Thesis work done between July 2005 and January 2006. In my Master's Thesis, we presented how a mobile peer-to-peer file-sharing application can be implemented using the Session Initiation Protocol (SIP) as the underlying signaling protocol. The main objective of this thesis is to evaluate what kind of special requirements mobile environment poses for peer-to-peer application design, and present how peer-to-peer based services can be efficiently realized in next-generation mobile networks by using SIP with some enhancements as the peer-to-peer signaling protocol. This thesis is divided into two parts. In the first part, we present different peer-to-peer architectures and search algorithms, and evaluate their suitability for mobile use. We also review some mobile peer-to-peer middleware and file-sharing applications. Then, in the second part, we present our hybrid mobile peer-to-peer architecture consisting of a Symbian based mobile client and a SIP Application Server based super-peer. Key findings of this thesis are that the mobile peer-to-peer application based on SIP signaling and hybrid peer-to-peer architecture is suitable for mobile use as it minimizes overhead in mobile nodes and allows mobile operator to have control on its users in multi-operator environment. Also, the performance of the application satisfies user requirements. en
dc.description.abstract Tämä työ on jatkoa diplomityölleni, joka tehtiin Heinäkuu 2005 – Tammikuu 2006 välisenä aikana. Diplomityössäni esitimme kuinka mobiilivertaisverkkosovellus voidaan toteuttaa käyttäen Session Initiation Protocol (SIP) protokollaa allaolevana signalointiprotokollana. Tämän työn päätavoite on selvittää, mitä erikoisvaatimuksia mobiiliympäristö vertaisverkkosovelluksen suunnittelulle asettaa sekä kuinka vertaisverkkopalveluita voidaan tehokkaasti toteuttaa seuraavan sukupolven mobiiliverkoissa käyttämällä laajennettua SIP protokollaa sovelluksen merkinantoprotokollana. Tämä työ on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessa osassa käsittelemme eri vertaisverkkoarkkitehtuureja ja hakualgoritmeja, sekä arvioimme näiden sopivuutta mobiilikäyttöön. Käymme myös läpi joitain mobiilivertaisverkkotiedostojako-ohjelmia sekä middleware-alustoja. Työn toisessa osassa esittelemme oman mobiilivertaisverkkoarkkitehtuurimme, joka koostuu Symbian mobiilisovelluksesta sekä SIP sovelluspalvelin super-peer solmusta. Tutkimuksen päälöydökset ovat seuraavat: SIP protokollaa käyttävä hybridi-vertaisverkkosovellus toimii hyvin matkapuhelinympäristössä, koska se minimoi puhelimeen kohdistuvan rasituksen ja tekee mahdolliseksi matkapuhelinoperaattorin hallita sovelluksen käyttäjiä myöskin monioperaattoriympäristössä. Tämän lisäksi ohjelmiston suorituskyky täyttää käytäjien sille asettamat vaatimukset. fi
dc.format.extent ix, 75 fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Mobile peer-to-peer over Session Initiation Protocol en
dc.title Istunnon aloitusprotokollaan pohjautuvat mobiilivertaisverkot fi
dc.type G3 Lisensiaatintyö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Communications and Networking en
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword mobile peer-to-peer en
dc.subject.keyword session initiation protocol en
dc.subject.keyword peer-to-peer over session initiation protocol signaling en
dc.subject.keyword mobiilivertaisverkot fi
dc.subject.keyword session initiation protocol fi
dc.subject.keyword istunnon aloitusprotokollaan pohjautuvat mobiilivertaisverkot fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-012332 fi
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Networking Technology en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38 fi
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.contributor.supervisor Kantola, Raimo; Prof. fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_36419
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 36590


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse