Yleispätevä yksilö – Havaintoja graafisen suunnittelijan liikkeistä luovalla kentällä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Osipow, Penni
dc.contributor.author Mettälä, Heidi
dc.date.accessioned 2020-06-28T15:04:41Z
dc.date.available 2020-06-28T15:04:41Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/45291
dc.description.abstract Tämä opinnäytetyö tarkastelee esseistisen pohdinnan kautta graafisen suunnittelijan kaltaisen luovan toimijan positiota postmodernin muotoilun diskurssissa. Esseen keskiössä on suunnittelijan pyrkimys irtautua yhtäältä ammatillisen identiteetin määrittämistä reunaehdoista, toisaalta yksilökeskeisestä ammatillisesta narratiivista. Työ kuvaa graafista suunnittelijaa prekaarin toimijuuden ja jälkimodernistisen murroksen ohjaamana geneerisenä hahmona ja näitä hahmoja edelleen joukkona tai kollektiivina. Tarkastellessaan kirjaa tai kirjallista julkaisua alati uusiutuvana formaattina ja itseisarvoltaan yhteisöllisenä objektina, johon yksilö projisoi subjektiivisia merkityksiä, essee pyrkii hahmottamaan tällaisen median ja tekstuaalisen materian keskinäistä vuoropuhelua. Keskeisen tutkimuskysymyksen asettaa myös hypoteesi taiteelliseen julkaisuun ja tekijyyteen liittyvän dualismin hälvenevästä merkityksestä anonyymin tai pseudonyymin praktiikan yhteydessä. Opinnäytetyö liikkuu pohdinnassaan poikkitieteellisesti- ja taiteellisesti luovilta aloilta modernin filosofian, sosiologian ja psykologian kaltaisten tieteiden kontekstiin, kooten graafisen suunnittelijan trangressiivista, sekä individualismista etääntyvää toimijuutta tukevaa teoreettista viitekehystä. fi
dc.format.extent 30
dc.language.iso fi en
dc.title Yleispätevä yksilö – Havaintoja graafisen suunnittelijan liikkeistä luovalla kentällä fi
dc.title The universal individual – Observations on designer's movements on the creative field en
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword postmodernismi fi
dc.subject.keyword tekijyys fi
dc.subject.keyword kirjoittaminen fi
dc.subject.keyword prekariaatti fi
dc.subject.keyword kriittinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword taiteellinen tutkimus fi
dc.subject.keyword anonyymi fi
dc.subject.keyword pseudonyymi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202006284247
dc.programme.major Visuaalisen viestinnän muotoilu fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Osipow, Penni
dc.programme Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse