Päiväkoti piirrettynä - eli tutkielma siitä, miltä kuvataidekasvatus näyttää päiväkodissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Haapalainen, Riikka
dc.contributor.author Malassu, Kaisa
dc.date.accessioned 2020-06-28T15:04:11Z
dc.date.available 2020-06-28T15:04:11Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/45287
dc.description.abstract Kandidaatin tutkielmani on kuvataidekasvattajan tutkimus kuvataidekasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tukemaan lapsen oikeutta taiteeseen lapsen oikeuksien sopimuksen 31. artiklassa. Kuvataidekasvattajana haluan tuntea kuvataidekasvatuksen kentän monipuolisesti, joten inspiroituneena lapsen oikeuksien 31. artiklasta, halusin lähteä tutkimaan kuvataidekasvatusta varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen aiheeksi valikoitui yhden päiväkodin kuvataidekasvatuksen tutkiminen. Tarkoituksena oli havainnollistaa miltä kuvataidekasvatus näyttää päiväkodissa. Tutkielmani on etnografisista ja visuaalisista tutkimusmenetelmistä vaikutteita ottava, piirtämällä tehty tutkimus kuvataidekasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. Tutkielmassa selvitetään kuvataidekasvatuksen lähtökohtia, tavoitteita ja taustoja varhaiskasvatuksessa. Siinä tarkastellaan askartelun käsitettä, pohditaan lapsen maailmaa ja määritellään ihanteita kuvataidekasvatukselle. Tutkielmassa avataan myös etnografiaa ja visuaalisia tutkimusmenetelmiä. Tutkielman empiirinen osuus on toteutettu yhdessä pääkaupunkiseudun päiväkodissa piirtämällä ja kirjoittamalla muistiinpanoja neljän havaintokerran ajan. Tavoitteena oli selvittää, millaista kuvataidekasvatus on varhaiskasvatuksessa tutkimalla kuvataidetuokioiden aikana lasten eleitä ja asentoja sekä päiväkotiympäristöä. Tutkimustulokset koostuvat kahdeksasta kuvalliskirjallisesta tulkinnasta, jotka on koottu tutkimusaineiston havainnoista. Tulokset kertovat lasten kiinnostuneesta ja keskittyneestä työskentelystä kuvataidetuokioiden aikana. Niistä välittyy myös kuvataidetyöskentelyn tilasuunnittelun tärkeys ja päiväkodin kuvallisen ilmaisun kokonaisvaltainen luonne. Tulosten perusteella havaintopäiväkodista piirtyy kuva lasten maailmaa ja ilmaisua tukevana paikkana, jossa kuvallinen ilmaisu on tärkeä osa päiväkodin elämää. Tutkielmani on tutkimusmatka varhaiskasvatukseen, kuvataidekasvatukseen ja kuvataidekasvattajana olemiseen. Se on toiminut itselleni kuvataidekasvattajan identiteetin ja taiteen opettamisen tärkeyden vahvistajana. Tutkielmani on myös keskustelunavaus kuvataidekasvatuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön lisäämisestä. fi
dc.format.extent 22
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Päiväkoti piirrettynä - eli tutkielma siitä, miltä kuvataidekasvatus näyttää päiväkodissa fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword kuvataidekasvatus fi
dc.subject.keyword varhaiskasvatus fi
dc.subject.keyword päiväkoti fi
dc.subject.keyword kuvallinen ilmaisu fi
dc.subject.keyword piirtäminen tutkimusmenetelmänä fi
dc.subject.keyword visuaaliset tutkimusmenetelmät fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202006284243
dc.programme.major Kuvataidekasvatus fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Haapalainen, Riikka
dc.programme Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse