Säröjen läpi – Taide kuvataidekasvatuksen opiskelijan opettajana

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Rastas, Marja
dc.contributor.author Mantere, Johanna
dc.date.accessioned 2020-06-28T15:03:41Z
dc.date.available 2020-06-28T15:03:41Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/45283
dc.description.abstract Kuvataideopettajan työssä ja ammatillisessa identiteetissä yhdistyvät toisiinsa kaksi erittäin laajaa osaamisaluetta: taide ja kasvatus. Taidekasvatusteorioissa on painotettu usein jompaakumpaa, mutta jokainen kuvataidekasvatuksen opiskelija joutuu pohtimaan taiteen ja pedagogiikan suhdetta myös henkilökohtaisesti oman ammatti-identiteettinsä osana. Tässä opinnäytetyössä olen tutkinut taideperustaisen narratiivisen tutkimuksen keinoin oman taidetyöskentelyni merkitystä ammatilliselle kasvulleni. Taustalla on kokemukseni siitä, etten ole itse kyennyt harjoittamaan opintojeni aikana riittävästi pitkäjänteistä taidetyöskentelyä, ja jotakin tärkeää on tuntunut puuttuvan. Opinnäyteprosessini kautta olen kyennyt muuttamaan tilannettani ja syventymään viimein siihen, mikä minua alun perin motivoi hakeutumaan kuvataidekasvatuksen opintoihin ja laajentamaan ammatillista identiteettiäni toisen alani, teologian ulkopuolelle. Autoetnografisen opinnäyteprosessini kautta kohtasin sekä taidetyöskentelyn haasteet, että tein yllättäviä löytöjä. Taidetyöskentelyyn liittyvät turhautumisen hetket ja pettymykset toivat esiin toimintaani ja ajatteluuni vaikuttavia taide- ja taidekasvatusnäkemyksiä, joista en ollut aiemmin ollut aktiivisesti tietoinen. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusprosessin myötä kykenin sekä löytämään etäisyyttä että tuoreita näkökulmia, jotka avasivat lopulta eteeni sen, mikä itselleni näyttäytyy taidekasvatuksessa ja taiteessa olennaisena. Keskeisimmiksi tekijöiksi omassa taidekasvatusnäkemyksessäni ja samalla ammatillisessa identiteetissäni osoittautuivat dialogisuuden ja kohtaamisen käsitteet, joiden avulla taidetyöskentelyn yllättävään prosessiin on mahdollista heittäytyä myös keskeneräisenä ja epävarmana. fi
dc.description.abstract In both the practical work and professional identity of an art educator, two areas of expertise are linked to each other: art and education. Often, only one or the other is emphasized in the theories of art education, but every student of art education is faced with contemplating the relationship between art and pedagogy within one’s professional identity. This Master’s thesis was conducted as an art based narrative research study focusing on the significance of my own artistic work to my professional development. My motive for this study stems from a dissatisfaction about the amount of time I have been able to delve into art-making during my studies. Something always seemed to be missing. Through my research process I have been able to change this situation and, finally, focus on the matters which were my original motivation in applying to study art education and to broaden my professional identity from my other field, theology. Through this process of an autoethnographic study I came face to face with the challenges of artistic work, and made surprising discoveries. The frustration and disappointments I felt during the art-making brought up many things I was not consciously aware of in my thinking towards art and art education. I was able to distance myself from these as well as find new viewpoints through utilizing a phenomenological and hermeneutic approach. This process highlighted the most important and central aspects of art and art education for my professional identity: dialogue and encounter, through which it’s possible to let go and be present in the surprising process of art-making, even when you feel uncertain and incomplete. en
dc.format.extent 63
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Säröjen läpi – Taide kuvataidekasvatuksen opiskelijan opettajana fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword ammatti-identiteetti fi
dc.subject.keyword ammatillinen identiteetti fi
dc.subject.keyword dialogi fi
dc.subject.keyword taiteellinen ajattelu fi
dc.subject.keyword taidetyöskentely fi
dc.subject.keyword ammatillinen kasvu fi
dc.subject.keyword narratiivinen tutkimus fi
dc.subject.keyword autoetnografia fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202006284239
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Rastas, Marja
dc.programme fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse