Molten state of glass - revealing the universe - reflecting begins

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Slotte Dufva, Tomi
dc.contributor.author Hulkkonen, Sara
dc.date.accessioned 2020-06-28T15:03:09Z
dc.date.available 2020-06-28T15:03:09Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/45279
dc.description.abstract This Masters’ thesis is an autoethnographic narrative inquiry to specify my teaching philosophy towards a clearer understanding of myself as a teacher. The foundation of my research setting forms from my experience-based knowledge as a glassblower and a glassblowing teacher. After becoming curious about new materialism, a current theoretical orientation that turns from anthropocentrism towards the vitality of matter, I form a hypothesis that my teaching philosophy already includes new materialistic features. The main research question – how does new materialism appear in my teaching philosophy? – guides me to conduct an autoethnographic reflection on my thinking. In this thesis I present an intimate, insider view to my ideas about the essential skills in glassblowing. As a kinesthetic learner myself, I strive to make sense of the body-mind connection that is a foundation in learning to blow glass. I explain the molten state of glass as a responsive, dialogical material to think with. During my research, I find material feminism, process ontologies, and vibrant matter to explain my pedagogical thinking, and my view of life. An underlying research question – what kinds of phenomena in glassblowing belong in art education and why? – is a provocative meta-level initiative towards an art-based paradigm in Finnish glass education. I recognize hot glass as an extraordinary material for artists to think and research contemporary phenomena with. en
dc.description.abstract Tämä maisterin opinnäytetyö on autoetnografinen, tarinallinen tutkielma opetusfilosofiani selkeyttämiseksi. Tutkimusasetelmani perusta muodostuu kokemuspohjaisesta tiedostani lasinpuhaltajana ja lasinpuhalluksen opettajana. Kiinnostuessani uusmaterialismista, joukosta nykyaikaisia teorioita, jotka suuntaavat tutkimusta ihmiskeskeisyydestä kohti materian toimivuutta, muodostan olettamuksen, että opetusfilosofiaani sisältyy jo valmiiksi uusmaterialistisia piirteitä. Tutkimuskysymykseni – kuinka uusmaterialistinen ajattelu ilmenee opetusfilosofiassani – opastaa minua autoetnografiseen pohdintaan. Tässä tutkielmassa esitän henkilökohtaisen näkemykseni olennaisimmista lasinpuhallustaidoista. Kinesteettisenä oppijana itse, pyrin selventämään kehon ja mielen yhteyden merkitystä lasinpuhallustaidon perustana. Esittelen lasin sulan olomuodon keskustelevana, tehokkaana palautteen antajana. Tutkielmani edistyessä löydän materiaalisen feminismin, prosessiontologiat ja aineen väreilevyyden selittämään pedagogista ja elämänkatsomuksellista ajatteluani. Tutkielman metatasolla kulkeva alisteinen tutkimuskysymys – mitkä ilmiöt lasinpuhalluksessa kuuluvat taidekasvatukseen ja miksi? – provosoi syventämään suomalaisen lasiopetuksen taideperustaisuutta. Näkemykseni on, että kuuma lasi on erinomainen taiteilijan ajattelu- ja tutkimuskumppani nykyajan ilmiöitä pohtiessa.
dc.format.extent 60
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Molten state of glass - revealing the universe - reflecting begins en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword autoethnography en
dc.subject.keyword glassblowing en
dc.subject.keyword art education en
dc.subject.keyword new materialism en
dc.subject.keyword material feminism en
dc.subject.keyword process ontologies en
dc.subject.keyword vibrant matter en
dc.subject.keyword teaching philosophy en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202006284235
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Raevaara, Martti
dc.programme fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse