On providing reliable and economical intranet connectivity

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Manner, Jukka, Professor
dc.contributor.author Mäkelä, Antti
dc.date.accessioned 2012-08-07T09:25:46Z
dc.date.available 2012-08-07T09:25:46Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-952-60-4635-8 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-4634-1 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/4429
dc.description.abstract In recent years, the Internet and data networks in general have been a huge driver in how communications are conducted. Internet-based communication technologies have transformed the way data is handled and transferred both around the world and within organizations. As the modern society and especially businesses have become completely dependent on reliable network connectivity in their operations, we need to have proper measures to ensure fault tolerance. Telecommunication systems can be designed in a reliable fashion by using redundant components throughout the network, including items such as multiple different, independent links, ports, and nodes. Additionally, environmental factors, such as the stability of power supply have to be accounted for. Obtaining contractually binding reliability guarantees for a flexible network connection has traditionally been very expensive compared to connectivity without such guarantees. This is because of both implementation costs and low competition among solutions and providers. This thesis is focused on creating a new approach to network reliability that would have equal performance with traditional approaches, act independently of specific service providers and their chosen access technologies, and be more cost-effective. The thesis analyzes whether such an approach is technically feasible, preserves network usability, and is economically sound. The proposed new approach is called 'RAIIC' (Redundant Array of Independent Internet Connections). RAIIC is based on the assumption that while a cheap, unguaranteed network connectivity may experience outages, several such connections can be bundled together. Such a bundle can then provide equivalent service to the traditional reliability approaches. The thesis conducts a quantitative analysis on the economical feasibility of the concept, as well as evaluates the feasibility of implementing RAIIC based on Mobile IP technology. The work is concerned primarily in the end-user perception of the networking service. After considering all the studied factors, including results from simulations, implementation work and possibilities to conduct operations over multiple paths concurrently, the conclusions can be drawn that RAIIC fulfills the design goals perfectly. Even the most demanding of common applications, do not overtly degrade in performance during an outage. The technology has been adopted by the Internet Engineering Task Force as an experimental standard. en
dc.description.abstract Viime vuosina tietoverkkojen ja Internetin yleistyminen ovat muuttaneet ihmisten tapoja kommunikoida. Internet-pohjaiset viestintätekniikat ovat mullistaneet tavat, joilla tietoa käsitellään ja siirretään sekä ympäri maailmaa että organisaatioiden sisällä. Koska moderni yhteiskunta ja varsinkin yritykset ovat tulleet täysin riippuvaisiksi luotettavasti toimivista verkkoyhteyksistä, luotettavuuden varmistamiseen on tärkeää löytää tehokkaita ratkaisuja. Tietoliikennejärjestelmät voidaan suunnitella luotettaviksi käyttämällä kauttaaltaan varmennettuja komponentteja, esimerkiksi useita erilaisia ja toisistaan riippumattomia yhteyksiä ja laitteita. Lisäksi toimintaympäristöön vaikuttavista seikoista, kuten sähkönsaannin vakaudesta, on huolehdittava. Sopimusoikeudellisesti pätevien luotettavuustakeiden saaminen joustavalle verkkoyhteydelle on perinteisesti ollut erittäin kallista, verrattuna verkkoyhteyksiin ilman takeita luotettavuudesta. Tämä johtuu sekä toteutuskustannuksista että vähäisestä kilpailusta. Tämä väitöskirja keskittyy uudenlaiseen lähestymistapaan luotettavien verkkojen rakentamiseksi, joka olisi yhtä toimintavarma kuin perinteiset tavat, mutta toimisi riippumatta tietyistä palveluntarjoajista ja heidän teknologiaratkaisuistaan, ja olisi lisäksi taloudellisempi. Väitöskirja tutkii, voisiko tällainen lähestymistapa olla teknisesti toteutettavissa, säilyttää verkon käytettävyyden ja olla kaupallisesti kestävällä pohjalla. Uutta lähestymistapaa kutsutaan lyhenteellä RAIIC, joka tarkoittaa toisistaan riippumattomien internet-yhteyksien joukkoa. RAIIC perustuu oletukseen, että vaikka halpa, ilman takeita toimitettu verkkoyhteys voikin kärsiä katkoksista, niputtamalla yhteen useita tällaisia yhteyksiä, voidaan tuottaa ja tilastollisesti osoittaa erittäin korkeaa suorituskykyä. Väitöskirja tekee kvantitatiivisen analyysin kaupallisille lähtökohdille ja tutkii mahdollisuutta toteuttaa RAIIC Mobile IP-teknologialla. Työssä painotetaan erityisesti loppukäyttäjän näkökulmaa. Kun otetaan huomioon kaikki tutkitut asiat, mukaan lukien tulokset simulaatioista ja reaalimaailman toteutuksista useamman polun käytöstä yhtä aikaa, päätelmänä voidaan pitää, että RAIIC täyttää vaatimukset täydellisesti. Vaativimpienkin perussovellusten suorituskyky ei merkittävästi heikkene katkon sattuessa. Internetin standardointiorganisaatio IETF on standardoinut väitöskirjassa esitetyn teknologian. fi
dc.format.extent 255
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 66/2012
dc.relation.haspart [Publication 1]: Antti Mäkelä. Concept for providing guaranteed service level over an array of unguaranteed commodity connections. In The 25th Symposium On Applied Computing (ACM SAC 2010), Sierre, Switzerland, March 2010.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Antti Mäkelä, Jouni Korhonen. Home Agent-assisted Route Optimization between Mobile IPv4 Networks. Internet Engineering Task Force, RFC 6521, February 2012.
dc.relation.haspart [Publication 3]: Antti Mäkelä, Jouni Korhonen. Space-efficient signaling scheme for Home Agent Assisted Route Optimization for use in Virtual Networks. In The 10th International Conference on Telecommunications (ConTEL 2009), Zagreb, Croatia, June 2010.
dc.relation.haspart [Publication 4]: Antti Mäkelä, Jouni Korhonen. Space-efficient signaling scheme for IP prefix and realm information in Virtual Networks. Infocommunications Journal, Volume III/2010, Special Issue on Novel Solutions for Next Generation Services, pages 34-45, August 2010.
dc.relation.haspart [Publication 5]: Antti Mäkelä, Jukka Manner. Bundling consumer connections - a performance analysis. In The 1st International Workshop on Protocols and Applications with Multi-Homing Support (PAMS 2011), Singapore, March 2011.
dc.relation.haspart [Publication 6]: Antti Mäkelä, Jukka Manner. Performance of an economical, redundant system for intranet connectivity. In The 16th IEEE symposium on Computers and Communications (ISCC'11), Corfu, Greece, June 2011.
dc.relation.haspart [Publication 7]: Antti Mäkelä, Henna Warma, Aurelien Decros, Jukka Manner, Kalevi Kilkki. Economic feasibility analysis of seamless multi-homing WAN solution. In 7th EURO-NF conference on next generation Internet (NGI 2011), Kaiserslautern, Germany, June 2011.
dc.relation.haspart [Publication 8]: Antti Mäkelä, Sebastian Siikavirta, Jukka Manner. Comparison of load-balancing approaches for multipath connectivity. Computer Networks, Volume 56, Issue 8, pages 2179-2195, May 2012.
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title On providing reliable and economical intranet connectivity en
dc.title Toimintavarmojen ja taloudellisten intranet-yhteyksien tuottamisesta fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Communications and Networking en
dc.subject.keyword computer networks en
dc.subject.keyword reliability en
dc.subject.keyword RAIIC en
dc.subject.keyword Mobile IP en
dc.subject.keyword intranet en
dc.subject.keyword business model en
dc.subject.keyword tietoverkot fi
dc.subject.keyword luotettavuus fi
dc.subject.keyword RAIIC fi
dc.subject.keyword Mobile IP fi
dc.subject.keyword intranet fi
dc.subject.keyword liiketoimintamalli fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-4635-8
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Manner, Jukka, Professor
dc.opn Schulzrinne, Henning, Professor, Columbia University, NY, United States
dc.rev Kari, Hannu, Professor, National Defence University, Finland
dc.rev Martikainen, Olli, Professor, The Research Institute of the Finnish Economy, Finland
dc.date.defence 2012-08-17


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account