Magnetic materials and responses in antenna applications

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tretyakov, Sergei, Prof.
dc.contributor.author Karilainen, Antti
dc.date.accessioned 2012-08-06T06:51:45Z
dc.date.available 2012-08-06T06:51:45Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-952-60-4705-8 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-4704-1 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/4426
dc.description.abstract Electric and magnetic fields have been known to be a manifestation of the same physical phenomenon for almost two hundred years, but some aspects of electromagnetism are not in balance in nature around us. We are faced with restrictions due to lack of real magnetic charges, currents, and conductors. However, it has turned out that virtual magnetic currents and conductors and magnetic materials can be engineered and used in a variety of applications, antennas being one amongst them. This doctoral thesis focuses on magnetic materials and artificially created magnetic responses in antenna applications. The thesis is divided into three parts concerning antennas in which the magnetic part of Maxwell's equations plays a key role. The common goal in each of these parts is to improve the properties of the antennas in question or to conjure new types of antennas. The first part of the thesis deals with antenna miniaturisation using magnetic materials. A new method to determine the optimal material for a given small resonant antenna is proposed. The method is based on identifying the radiating field (equivalent current) of the antenna. A mobile-terminal antenna is miniaturised with dielectric and magneto-dielectric (both dielectric and magnetic responses) materials. Guidelines for an objective comparison of filling materials in antenna miniaturisation are presented. In the second part the antenna in question is based on a mushroom type high-impedance surface (HIS). The modes of an HIS are studied by using an analytical model for oblique incidence angles of the incident plane wave. Two of the resonance modes responsible for the HIS behaviour in the infinitely-sized surface are identified and used as a basis for designing a finite antenna with two orthogonal radiation patterns. A helical antenna geometry based on wires and loops is studied in the third part. By using a combination of short electric dipoles and loops acting as magnetic elementary dipoles, a Huygens' source antenna for circular polarisation (CP) from two helices is designed. Huygens' source antenna has a unidirectional radiation pattern and perfect polarisation purity: In theory it can radiate perfect CP in every direction, making it, for example, an attractive receiving antenna for space-to-Earth communications. The geometry of the antenna has also a peculiar effect when an incoming wave is scattered from the object, as the scattered field is directed away from the object when the incoming field arrives from certain directions. en
dc.description.abstract Sähkö- ja magneettikentän on tiedetty olevan saman fysikaalisen ilmentymän osia jo kohta kahdensadan vuoden ajan, mutta sähkömagnetismin jotkut puolet eivät ole tasapainossa ympärillämme luonnossa, sillä magneettisten varausten, virtojen ja johteiden puute aiheuttaa rajoituksia tietyissä sovelluksissa. Näennäisiä magneettisia virtoja ja johteita ja magneettisia materiaaleja voidaan tuottaa keinotekoisesti ja käyttää monissa sovelluksissa, joista yksi on antennit. Tämä väitöskirja käsittelee magneettisia materiaaleja ja keinotekoisesti luotuja magneettisia vasteita antennisovelluksissa. Väitöskirja on jaettu kolmeen antenneja käsittelevään osaan, joissa Maxwellin yhtälöiden magneettinen puoli on avainroolissa. Yhteinen päämäärä näissä jokaisessa osassa on parantaa käsiteltävän antennin ominaisuuksia tai kehittää uudentyyppisiä antenneja. Ensimmäinen osa käsittelee antennien miniatyrisointia magneettisia materiaaleja käyttäen. Uutta menetelmää ehdotetaan selvittämään optimaalinen materiaali pienelle resonoivalle antennille. Tämä menetelmä perustuu antennin säteilevän kentän eli ekvivalenttisen pintavirran tunnistamiseen. Matkapuhelinantennin miniatyrisointia testataan dielektrisellä sekä magnetodielektrisellä (sekä dielektrinen että magneettinen vaste) materiaaleilla. Materiaalien objektiiviseen vertailuun esitetään suosituksia. Toisessa osassa kyseessä oleva antenni perustuu korkeaimpedanssipintaan, jonka moodeja tutkitaan käyttämällä tasoaallon epäsuorille tulokulmille kehitettyä analyyttistä mallia. Kaksi impedanssipinnan toiminnan kannalta olennaista resonanssimoodia tunnistetaan, ja niitä käytetään perustana äärellisen kokoiselle antennille, joka säteilee kahdella ortogonaalisella säteilykuviolla. Kolmannessa osassa tutkitaan suoriin metallilankoihin ja silmukoihin perustuvaa spiraaliantennia. Kahdesta spiraalista muodostetaan ympyräpolarisoitu Huygensinlähdeantenni yhdistämällä lyhyitä sähködipoleita ja pieniä silmukoita, magneettidipoleita. Huygensinlähdeantennilla on yksisuuntainen säteilykuvio sekä täydellinen polarisaatiopuhtaus, sillä teoriassa se säteilee ympyräpolarisaatiota joka suuntaan ollen näin kiinnostava vastaanottoantenni esimerkiksi satelliittitietoliikennettä varten. Antennin muoto aiheuttaa myös mielenkiintoisen ilmiön siitä sironneeseen tasoaaltoon: sironnut kenttä suuntautuu pois aallon tulosuunnasta tietyillä tulokulmilla. fi
dc.format.extent 114
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 93/2012
dc.relation.haspart [Publication 1]: A. O. Karilainen, P. M. T. Ikonen, C. R. Simovski, and S. A. Tretyakov, “Choosing dielectric or magnetic material to optimize the bandwidth of miniaturized resonant antennas,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 59, no. 11, pp. 3991-3998, November 2011.
dc.relation.haspart [Publication 2]: A. O. Karilainen, P. M. T. Ikonen, C. R. Simovski, S. A. Tretyakov, A. N. Lagarkov, S. A. Maklakov, K. N. Rozanov, and S. N. Starostenko, “Experimental studies on antenna miniaturisation using magneto-dielectric and dielectric materials,” IET Microwaves, Antennas and Propagation, vol. 5, no. 4, pp. 495-502, April 2011.
dc.relation.haspart [Publication 3]: A. O. Karilainen, J. Vehmas, O. Luukkonen, and S. A. Tretyakov, “High-impedance-surface-based antenna with two orthogonal radiating modes,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 10, pp. 247-250, 2011.
dc.relation.haspart [Publication 4]: P. Alitalo, A. O. Karilainen, T. Niemi, C. R. Simovski, and S. A. Tretyakov, “Design and realisation of an electrically small Huygens source for circular polarisation,” IET Microwaves, Antennas and Propagation, vol. 5, pp. 783-789, May 2011.
dc.relation.haspart [Publication 5]: A. O. Karilainen and S. A. Tretyakov, “Circularly polarized receiving antenna incorporating two helices to achieve low backscattering,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 60, no. 7, pp. 3471-3475, July 2012.
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Magnetic materials and responses in antenna applications en
dc.title Magneettiset materiaalit ja vasteet antennisovelluksissa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Radiotieteen ja -tekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Radio Science and Engineering en
dc.subject.keyword antennas en
dc.subject.keyword magnetic material en
dc.subject.keyword mobile antennas en
dc.subject.keyword high-impedance surface en
dc.subject.keyword receiving antennas en
dc.subject.keyword scattering en
dc.subject.keyword antennit fi
dc.subject.keyword magneettiset materiaalit fi
dc.subject.keyword mobiiliantennit fi
dc.subject.keyword korkeaimpedanssipinta fi
dc.subject.keyword vastaanottoantenni fi
dc.subject.keyword sironta fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-4705-8
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Tretyakov, Sergei, Prof.
dc.opn Ziolkowski, Richard, Prof., University of Arizona, Tucson, AZ, USA
dc.rev Alù, Andrea, Prof., University of Texas at Austin, Austin, TX, USA
dc.rev Martin, Ferran, Prof., Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain
dc.date.defence 2012-08-10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account