Learning Centre

Formulating a Cost Model for Coordinated Replenishment – A Total Cost Approach

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Toivonen, Arttu
dc.contributor.author Drosdek, Leo
dc.date.accessioned 2020-05-24T17:01:29Z
dc.date.available 2020-05-24T17:01:29Z
dc.date.issued 2020-05-20
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/44267
dc.description.abstract Inventory replenishment is a central element of supply chains. Product inventories make it possible for a customer to immediately receive the purchased goods. Sufficient inventory levels are essential in satisfying demand, especially when the demand level varies substantially. Inventory replenishment usually incurs considerable costs. Minimizing them can help achieve considerable cost savings. This thesis explores coordinating inventory replenishment such that many product inventories are replenished simultaneously. Such coordination increases the size of replenishments as individual replenishments of several products are combined together. This is crucial when minimizing costs since most of the savings potential lies in economies of scale. Many costs consist of an upfront cost and a quantity-based cost portion that increases little as the quantity grows. Cost savings are most reliably achieved by using the minimization of the total cost as a starting point. Other optimization goals are possible as well, but they are not guaranteed to minimize the total cost. Since coordinated inventory replenishment entails numerous costs, they should be considered both holistically and separately as cost components. The total cost model developed in this thesis helps a supply chain planner understand and minimize the costs of a planned coordinated replenishment. The costs can be classified based on several criteria. Only some costs are relevant. The cost model of this thesis consists of three essential costs: transportation, lost sales, and holding cost. Based on the empirical analysis, the cost model works well provided that the considered coordinated inventory replenishment setting does not have constraints that significantly limit how inventories can be replenished. en
dc.description.abstract Varastotäydennys on keskeinen osa toimitusketjuja. Tuotevarastojen ansiosta asiakas saa ostamansa tuotteet heti ostohetkellä. Riittävät varastotasot ovat välttämättömiä kysynnän kattamiseksi etenkin silloin, kun kysynnän taso vaihtelee runsaasti. Varastotäydennys aiheuttaa yleensä huomattavia kustannuksia, joiden minimoinnilla on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä. Tässä työssä tutkittiin varastotäydennyksen koordinointia siten, että monen tuotteen varastoja täydennetään samanaikaisesti. Koordinointi kasvattaa varastotäydennysten kokoja, kun usean tuotteen varastotäydennyksiä yhdistetään keskenään. Tämä on avainasemassa kustannussäästöjä tavoiteltaessa, sillä suuri osa säästöpotentiaalista liittyy juurikin mittakaavaetuihin. Moni kustannus koostuu alkuhinnasta ja määrään perustuvasta osasta, joka nousee hitaasti määrän kasvaessa. Kustannussäästöjä saavutetaan varmimmin, kun lähtökohtana on kokonaiskustannuksen minimointi. Muutkin optimointitavoitteet ovat mahdollisia, mutta ne eivät välttämättä minimoi kokonaiskustannusta. Koordinoidun varastotäydennyksen sisältämien lukuisten kustannusten vuoksi minimointi edellyttää sekä kustannusten kokonaisvaltaista tarkastelua, että niiden jakoa kustannuskomponentteihin. Tässä työssä muodostettu kokonaiskustannusmalli auttaa toimitusketjun suunnittelijaa hahmottamaan ja minimoimaan suunnitellun koordinoidun varasto täydennyksen kustannukset. Kustannuksia on mahdollista luokitella monen eri kriteerin perusteella. Vain osa kustannuksista on olennaisia. Tämän työn kustannusmalli koostuu kolmesta keskeistä kustannuksesta, jotka ovat kuljetuskustannus, menetetyn myynnin kustannus ja varastointikustannus. Empiirisen analyysin perusteella kustannusmalli toimii hyvin sillä edellytyksellä, että koordinoituun varastotäydennykseen ei liity merkittäviä täydennystä rajoittavia ehtoja. fi
dc.format.extent 128
dc.language.iso en en
dc.title Formulating a Cost Model for Coordinated Replenishment – A Total Cost Approach en
dc.title Kustannusmallin muodostaminen koordinoidulle täydennykselle – Kokonaiskustannuspohjainen lähestymistapa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword supply chain en
dc.subject.keyword coordinated replenishment en
dc.subject.keyword total cost en
dc.subject.keyword cost components en
dc.subject.keyword inventory en
dc.subject.keyword retail en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202005243224
dc.programme.major Strategy and Venturing fi
dc.programme.mcode SCI3050 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Tanskanen, Kari
dc.programme Master’s Programme in Industrial Engineering and Management fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics