Learning Centre

Improving the efficiency of electrochemical discharge of lithium ion batteries

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Serna Guerrero, Rodrigo
dc.contributor.author Karola, Eero
dc.date.accessioned 2020-05-24T17:01:10Z
dc.date.available 2020-05-24T17:01:10Z
dc.date.issued 2020-05-18
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/44264
dc.description.abstract The number of spend lithium ion batteries (LIB) will increase drastically during the following ten years. Due to materials they contain and possible environmental problems these waste LIBs should be recycled. The current way of recycling is hazardous however, as the recyclable LIBs contain some energy. The proposed complete discharge is stated to happen in aqueous salt solutions without experimental proofs. Furthermore, the LIB voltage behavior during and after the discharge is only little reported and thus, the recovery effect, that increases the LIB voltage after the load has been disconnected, is hardly discussed in papers. The discharge behavior and recovery effect were studied with a set of experiments. Two different LIBs and salt solutions were used. The LIBs were discharged in solution and recovered outside of it. The measurements were done hourly during the work days. The experiments enabled the comparison of the discharges for example by LIB type, concentration of the solution and length of discharge. The results showed that the voltage limit for LIBs in used salt solutions was 1.7 V that matches the practical potential of water splitting reaction. The recovery effect increased the voltage to over 2.0 V regardless of the numerous discharges. Furthermore, this was the case for all experiments. The recovery effect was significant so it should be taken into account when discharging LIBs, which is not the common practice at the moment. Finally, some of the discharged LIBs showed signs of corrosion, but the occurrence was random. Therefore, some properties of the LIBs should be presumed as individuals, which hinders the already complicated process of discharge. en
dc.description.abstract Käytetyt litiumioniakut lisääntyvät merkittävästi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Koska ne sisältävät arvokkaita materiaaleja ja saattavat aiheuttaa ympäristöriskejä, käytetyt akut pitäisi kierrättää. Nykyinen kierrätysmenetelmä on kuitenkin riskialtis, koska käytetyt litiumioniakut sisältät suurella todennäköisyydellä jonkin verran energiaa. Ehdotettua täyspurkumenetelmää, akun sähkökemiallista purkamista suolaliuoksessa, käytetään kuitenkin ilman tieteellistä todentamista. Myös litiumioniakkujen purun aikaista ja jälkeistä jännitettä on tutkittu vain vähän, minkä takia jännitteen palautumisesta ei oikeastaa löydy kattavaa tutkimusta. Tämä palautuminen saa akun jännitteen kasvamaan, kun virtapiiri avataan. Litiumioniakun purkua ja jännitteen nousua tutkittiin usealla eri kokeella, joissa käytettiin kahta eri litiumioniakkua ja suolaliuosta. Akkuja purettiin liuoksessa ja niiden annettiin palautua sen ulkopuolella. Mittaukset tehtiin tunnin välein työaikoina. Kokeet mahdollistivat purkujen vertailun muun muassa akkutyypin, liuoksen konsentraation ja purun keston välillä. Tulokset osoittivat, että litiumioniakun jännite ei laske paljon alle 1.7 V:n, joka vastaa veden pilkkomisreaktion käytännön potentiaalia. Purun jälkeen jännite palautui yli 2.0 V:in riippumatta purkujen määrästä, ja se toteutui joka kokeessa. Jännitteen palautuminen oli niin merkittävä, että se pitäisi ottaa huomioon vastaavissa kokeissa, mikä ei toteudu tällä hetkellä. Osa akuista kärsi lisäksi korroosiosta, mutta sen esiintymisestä ei löydetty johdonukaisuuksia. Sen perusteella voi sanoa, että litiumioniakkuja tulisi tutkia yksilöinä, mikä vaikeuttaa niiden jo valmiiksi monimutkaista purkua. fi
dc.format.extent 49
dc.language.iso en en
dc.title Improving the efficiency of electrochemical discharge of lithium ion batteries en
dc.title Litiumioniakkujen sähkökemiallisen purkamisen kehittäminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword lithium ion battery en
dc.subject.keyword battery en
dc.subject.keyword discharge en
dc.subject.keyword recovery effect en
dc.subject.keyword recycling en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202005243221
dc.programme.major Sustainable Energy Conversion Processes fi
dc.programme.mcode ENG3069 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Santasalo-Aarnio, Annukka
dc.programme Master's Programme in Advanced Energy Solutions (AAE) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics