Methods of automatic audio content classification

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kurimo, Mikko; fi
dc.contributor.author Pohjalainen, Jouni fi
dc.date.accessioned 2011-10-25T07:47:33Z
dc.date.available 2011-10-25T07:47:33Z
dc.date.issued 2007 fi
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43
dc.description.abstract This study presents an overview of different methods of digital signal processing and pattern recognition that are frequently applicable to automatic recognition, classification and description of audio content. Moreover, strategies for the combination of the said methods are discussed. Some of the published practical applications from different areas are cited to illustrate the use of the basic methods and the combined recognition strategies. A brief overview of human auditory perception is also given, with emphasis on the aspects that are important for audio recognition. en
dc.description.abstract Tässä työssä esitetään yleiskatsaus sellaisiin signaalinkäsittelyn ja hahmontunnistuksen menetelmiin, jotka ovat usein sovellettavissa äänisisällön automaattiseen tunnistamiseen, luokitteluun ja kuvaamiseen. Lisäksi työssä esitetään strategioita mainittujen menetelmien yhdistelyyn ja annetaan näihin ratkaisuihin liittyviä esimerkinomaisia viitteitä kirjallisuudesta löytyviin käytännön sovelluksiin eri sovellusalueilta. Työ sisältää myös suppean esityksen ihmisen kuulon toiminnan pääpiirteistä äänitunnistuksen kannalta. fi
dc.format.extent vi, 116 fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Methods of automatic audio content classification en
dc.title Äänisisällön automaattisen luokittelun menetelmiä fi
dc.type G3 Lisensiaatintyö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword audio en
dc.subject.keyword audiovisual data en
dc.subject.keyword multimedia en
dc.subject.keyword speech en
dc.subject.keyword music en
dc.subject.keyword retrieval en
dc.subject.keyword transcription en
dc.subject.keyword content analysis en
dc.subject.keyword digital signal processing en
dc.subject.keyword DSP en
dc.subject.keyword pattern recognition en
dc.subject.keyword segmentation en
dc.subject.keyword classification en
dc.subject.keyword machine learning en
dc.subject.keyword hearing en
dc.subject.keyword audio fi
dc.subject.keyword audiovisuaalinen data fi
dc.subject.keyword multimedia fi
dc.subject.keyword puhe fi
dc.subject.keyword musiikki fi
dc.subject.keyword haku fi
dc.subject.keyword transkriptio fi
dc.subject.keyword sisältöanalyysi fi
dc.subject.keyword digitaalinen signaalinkäsittely fi
dc.subject.keyword DSP fi
dc.subject.keyword hahmontunnistus fi
dc.subject.keyword segmentointi fi
dc.subject.keyword luokittelu fi
dc.subject.keyword koneoppiminen fi
dc.subject.keyword kuulo fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-010219 fi
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Acoustics and Audio Signal Processing en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89 fi
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.contributor.supervisor Laine, Unto K.; Prof. fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account