Learning Centre

Physical geodesy

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Vermeer, Martin
dc.date.accessioned 2020-04-11T12:55:19Z
dc.date.available 2020-04-11T12:55:19Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-952-60-8940-9 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-490X (electronic)
dc.identifier.issn 1799-490X (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43774
dc.description A second, extensively corrected and improved edition was published on 25th September, 2022. No substantive content was added. The original text was archived.
dc.description.abstract Physical geodesy studies the large-scale figure and gravity field of the Earth, which are closely related. Our understanding of the gravity field is based on Newton’s theory of gravitation. We present field theory, with partial differential equations describing the behaviour of the field throughout space. Techniques for solving these equations using boundary conditions on the Earth’s surface are explained. A central concept is the geopotential. The figure of the Earth is approximated by an ellipsoid of revolution, after which the precise figure is described by small deviations from this ellipsoid. Vertical reference systems are discussed in this context. Extending the approach to the Earth’s gravity field yields small difference quantities, such as the disturbing potential and gravity anomalies. Approaches to modelling the gravity field explained are spectral development of the field using spherical harmonics, the Stokes equation, numerical techniques based on the Fast Fourier Transform, the remove-restore technique, and least-squares collocation. Gravity measurement techniques are discussed, as are the multiple links with geophysics, such as terrain effects, isostasy, mean sea level and the sea level equation, and the tides.  en
dc.description.abstract Fysikaalinen geodesia tutkii Maan muotoa ja sen painovoimakenttää, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa. Newtonin gravitaatioteoria on painovoimakentän ymmärtämisen perusta. Esitämme kenttäteoriaa ja kentän spatiaalikäyttäytymistä kuvaavia osittaisdifferentiaaliyhtälöitä. Maanpinnan reunaehdot esitetään yhtälöiden ratkaisumenetelmien avulla. Keskeinen käsite on geopotentiaali. Maan muotoa approksimoidaan pyörähdysellipsoidilla, jonka jälkeen tarkkaa muotoa voidaan kuvata pieninä poikkeamina tästä ellipsoidipinnasta. Myös korkeusjärjestelmät esitetään tässä yhteydessä. Lähestymistavan yleistys Maan painovoimakenttään antaa pieniä erotussuureita kuten häiriöpotentiaali ja painovoima-anomaliat. Kirjassa käydään läpi painovoimakentän mallinnusmenetelmät, kuten kentän spektraalikehitelmä pallofunktioita käyttäen, Stokesin yhtälö, nopeaan Fourier’n muunnokseen perustavat laskentatekniikat, remove-restore -menetelmä ja pienimmän neliösumman kollokaatio. Kirjassa esitellään myös painovoiman mittaustekniikat, sekä yhteydet geofysiikan kanssa, kuten isostasia, maaston vaikutus, keskimerenpinta, merenpintayhtälö sekä vuorovedet. fi
dc.format.extent 516
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series SCIENCE + TECHNOLOGY en
dc.relation.ispartofseries 2/2020
dc.subject.other Geoinformatics en
dc.title Physical geodesy en
dc.type D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennetun ympäristön laitos fi
dc.contributor.department Department of Built Environment en
dc.subject.keyword figure of the Earth en
dc.subject.keyword gravity field en
dc.subject.keyword geopotential en
dc.subject.keyword reference ellipsoid en
dc.subject.keyword normal field en
dc.subject.keyword disturbing potential en
dc.subject.keyword gravity anomaly en
dc.subject.keyword geoid en
dc.subject.keyword height system en
dc.subject.keyword spherical harmonics en
dc.subject.keyword Stokes equation en
dc.subject.keyword remove-restore en
dc.subject.keyword least-squares collocation en
dc.subject.keyword gravimetry en
dc.subject.keyword isostasy en
dc.subject.keyword mean sea level en
dc.subject.keyword tides en
dc.subject.keyword maan muoto fi
dc.subject.keyword painovoimakenttä fi
dc.subject.keyword geopotentiaali fi
dc.subject.keyword vertausellipsoidi fi
dc.subject.keyword normaalikenttä fi
dc.subject.keyword häiriöpotentiaali fi
dc.subject.keyword painovoima-anomalia fi
dc.subject.keyword geoidi fi
dc.subject.keyword korkeusjärjestelmä fi
dc.subject.keyword pallofunktiot fi
dc.subject.keyword Stokesin yhtälö fi
dc.subject.keyword remove-restore fi
dc.subject.keyword pienimmän neliösumman kollokaatio fi
dc.subject.keyword Gravimetria fi
dc.subject.keyword isostasia fi
dc.subject.keyword keskimerenpinta fi
dc.subject.keyword vuorovedet fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8940-9
dc.type.dcmitype text en
local.aalto.formfolder 2020_04_09_klo_19_57


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics