Learning Centre

Improving Two–Way Loudspeaker Directivity

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mäkivirta, Aki
dc.contributor.author Kantamaa, Olli
dc.date.accessioned 2020-03-22T18:10:23Z
dc.date.available 2020-03-22T18:10:23Z
dc.date.issued 2020-03-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43595
dc.description.abstract Compact conventional two–way loudspeakers radiate omnidirectionally typically at frequencies below 500 Hz and the acoustic directivity of increases with frequency. Such loudspeakers couple with room acoustics efficiently at low frequencies, evoking room mode resonances and early reflections, and this tends to decrease the perceived sound quality in room. In the present work, functional model of a compact a two–way loudspeaker with increased directivity was implemented. Increasing the low–middle frequency directivity also reduced the variation in directivity across audible frequencies. Because the directivity in conventional loudspeaker designs depends primarily on the physical dimensions and shapes, compact two–way loudspeakers naturally have low directivity at low frequencies and particularly compact loudspeaker designs cannot generate significant directivity at low frequencies. In this Thesis directivity at low frequencies was increased actively, using a secondary transducer and signal processing. The secondary transducer cancelled sound behind the loudspeaker creating directivity in the frequency range 80–600 Hz. Anechoic measurements, listening room measurements and listening tests studied the performance of the loudspeakers with typical directivity and actively increased low frequency directivity. Objective room measurements demonstrated reduction in the decay energy and the decay started at a lower level, causing less psychoacoustic masking. The subjective test data was analysed using the analysis of variance, principal component analysis and factor analysis. The statistical analysis demonstrated that the increase of the loudspeaker directivity in the low–middle frequencies can improve the subjective sound quality significantly. Increase of the low–middle frequency directivity improved clarity, reduced sound colouration, improved virtual sound image definition and transient reproduction compared to the conventional loudspeaker directivity. en
dc.description.abstract Tavanomainen kooltaan pieni kaksitiekaiutin on yleensä ympärisäteilevä alle 500 Hz taajuuksilla ja kaiuttimen suuntaavuus lisääntyy taajuuden kasvaessa. Matalilla taajuuksilla ympärisäteilevä kaiutin kytkeytyy voimakkaasti huoneen akustiikkaan, jolloin se herättää huoneresonansseja ja tuottaa aikaisia heijastuksia. Yleensä vahva huoneen akustiikkaan kytkeytyminen huonontaa havaittua äänenlaatua. Tässä työssä suunniteltiin ja toteutettiin kooltaan pieni matalilla taajuuksilla suuntaava kaksitiekaiutin. Suuntaavuuden lisääminen matalilla taajuuksilla vähentää samalla suuntaavuuden vaihtelua kuulotaajuusalueella. Tavanomaisen kaksitiekaiuttimen suuntaavuus määräytyy pääasiallisesti kaiuttimen mittojen ja muotojen perusteella, eikä kooltaan pieni kaiutin pysty tuottamaan suuntaavuutta matalilla taajuuksilla. Tässä työssä suuntaavuus saatiin aikaan aktiivisesti käyttäen digitaalista äänenkäsittelyä ja toista kaiutinelementtiä, joiden avulla suuntaavuutta lisättiin 80–600 Hz taajuuksilla vaimentamalla kaiuttimen takasäteilyä. Äänenlaatua verrattiin tavanomaiseen kaksitiekaiuttimeen tekemällä vapaakenttämittauksia, huonemittauksia ja kuuntelukokeita. Huonemittauksissa nähtiin huoneen jälkisoinnin vähenevän. Jälkisointi myös käynnistyi alemmalta tasolta ja näin jälkisoinnin tuottama psykoakustinen peittoilmiö väheni. Kuuntelukoedataa tutkittiin varianssi–, faktori– ja pääkomponenttianalyysillä. Tilastolliset analyysit kertoivat suuntaavuuden lisäämisen matalilla tajuuksilla parantavan koettua äänenlaatua merkittävästi. Suurempi suntaavuus lisäsi äänen selkeyttä, selkeytti äänikuvan rakennetta ja tarkkuutta, vähensi äänen värittymistä ja paransi transienttitoistoa tavanomaiseen kaksitiekaiuttimeen verrattuna. fi
dc.format.extent 73 + 6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Improving Two–Way Loudspeaker Directivity en
dc.title Kaksitiekaiuttimen suuntaavuuden parantaminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword audio systems en
dc.subject.keyword psychoacoustics en
dc.subject.keyword low-frequency localization en
dc.subject.keyword reflections en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202003222629
dc.programme.major Acoustics and Audio Technology fi
dc.programme.mcode ELEC3030 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa
dc.programme CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics