Learning Centre

Automaattisten vedenkorkeusasemien kahdennus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sjöblom, Heidi
dc.contributor.advisor Koskela, Jarkko
dc.contributor.author Soosalu, Sami
dc.date.accessioned 2020-03-22T18:10:14Z
dc.date.available 2020-03-22T18:10:14Z
dc.date.issued 2020-03-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43594
dc.description.abstract Suomessa on aloitettu vedenkorkeusasemien kahdennus kansallisessa hydrologisessa seurannassa vuotena 2018. Kahdennuksella tarkoitetaan havaintoaseman mittauslaitteiden lisäämistä yhdestä kahteen. Kahdennuksella pyritään lisäämään asemien toimintavarmuutta ja aineiston laatua. Tässä työssä pyrittiin arvioimaan kahdennuksen hyötyjä ja haittoja. Tutkimuksessa tehtiin erikseen analyysit yksittäisille laitteille ja kahdennetuille laitteille. Tutkimusmenetelmänä on aineistoanalyysi, jossa tarkastellaan eri laskentatuloksille aikasarjoja, jakaumia ja kertymäfunktioita. Keskeinen tulos oli mittaustuloksen ryöminnän tunnistaminen yksittäisellä asemalla ja kahdennetuilla asemilla. Kahdennukselle todettiin myös hyötyinä aineiston laadun ja toiminta varmuuden parantuminen vähenevillä havaintokatkoilla. Tämän lisäksi myös ylimääräisten huoltokäyntien tarve tulee vähenemään. Kahdennuksen haittana ilmeni kasvava työmäärä laadunvarmennuksessa sekä laitekannan ylläpidossa. fi
dc.description.abstract In Finland the doubling of the automated water level gauging stations started in 2018. The doubling means that a second automatic measuring system is added to the station. The goals of the doubling are increased quality of the measured data and improved operational reliability. This thesis evaluates the effects of the doubling of water level stations. There were separate analysis conducted for stations with one measuring system and stations with double measuring systems. The research methods were data analysis with time series, cumulative distribution functions and distributions. The key finding was recognizing the sensor drift from both analyses. The advantages of the doubling are increased quality of the data and improved operational reliability due to decreased amount of missing data. In addition, the need for extra maintenance due to malfunctioning equipment is decreased. The disadvantage of doubling are increased work load on quality control and equipment maintenance. en
dc.format.extent 45
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Automaattisten vedenkorkeusasemien kahdennus fi
dc.title Doubling of automated water level gauging stations en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword vedenkorkeus fi
dc.subject.keyword kahdennus fi
dc.subject.keyword vesitase fi
dc.subject.keyword paineanturi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202003222628
dc.programme.major fi
dc.programme.mcode fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Koivusalo, Harri
dc.programme Master's Programme in Water and Environmental Engineering (WAT) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics