Wearable Assistance System for Early Phase of Post-stroke Rehabilitation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lee, Ji-Hye
dc.contributor.author Härkönen, Ilpo
dc.date.accessioned 2020-03-22T18:00:50Z
dc.date.available 2020-03-22T18:00:50Z
dc.date.issued 2020-03-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43521
dc.description.abstract The increasing rate of stroke incidents is challenging rehabilitation units worldwide. Continuous research on different forms of post stroke rehabilitation is pushing forward the quality and efficacy of current best practices. The quality of unsupervised rehabilitation exercise is limited when compared to rehabilitation administered by a professional physiotherapist. In this thesis a VR rehabilitation system is implemented using HTC Vive and prototype peripherals. Experts on neurological rehabilitation are continuously consulted while iteratively implementing different exercises aimed at improving motor skills. Different iterations of exercises and sensor data processing algorithms are described to map out how the iterative process affects the final outcome system. The VR system will be used for two qualitative user tests in order to determine the feasibility of implemented exercises and the suitability of the prototype peripherals. The first user test is carried out by physiotherapy students and conducted on volunteer patients with long-term disabilities while the second user test utilizes healthy test subjects. Test outcomes highlight the impact of technical difficulties on usability and yield considerations for further exercise iterations. en
dc.description.abstract Aivohalvauksen kasvava esiintyvyys haastaa kuntoutuskeskuksia ympäri maailman. Jatkuva tutkimus halvauspotilaiden eri kuntoutusmuodoista parantaa käytettyjen kuntoutuskeinojen laatua ja tehokkuutta. Ilman valvontaa itsenäisesti suoritettu kuntoutus on laadultaan rajallista verrattuna fysioterapeutin aktiivisesti valvomaan kuntoutukseen. Tässä diplomityössä toteutetaan VR-kuntoutusjärjestelmä käyttäen HTC Viveä sekä oheislaiteprototyyppejä. Järjestelmän tarkoituksena on potilaan motoristen taitojen parantaminen. Neurologisen kuntoutuksen asiantuntijoita konsultoidaan jatkuvasti iteratiivisen järjestelmäkehityksen yhteydessä. Kuntoutusharjoitusten sisältöä sekä sensoriarvojen tulkitsemiseen liittyviä algoritmeja kuvaillaan iteratiivisen prosessin kautta valmiiksi järjestelmäksi asti. Kuntoutusjärjestelmää testataan kahdessa laadullisessa käyttäjäkokeessa järjestelmän sekä oheislaiteprototyyppien soveltuvuuden arvioimiseksi. Ensimmäisen käyttäjäkokeen järjestävät fysioterapian opiskelijat yhteistyössä vapaaehtoisten pitkäaikashalvaantuneiden potilaiden kanssa. Toisessa käyttäjäkokeessa käytetään terveitä koehenkilöitä. Käyttäjäkokeiden tuloksissa korostuu teknisten vaikeuksien vaikutus käytettävyyteen. Tuloksista on myös havaittavissa erinomaisia näkökohtia tulevia järjestelmäkehitysten iteraatioita varten. fi
dc.format.extent 60
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Wearable Assistance System for Early Phase of Post-stroke Rehabilitation en
dc.title Puettava apujärjestelmä halvauksen jälkeisen kuntoutuksen alkuvaiheeseen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword stroke rehabilitation en
dc.subject.keyword wearable en
dc.subject.keyword virtual reality en
dc.subject.keyword HTC Vive en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202003222554
dc.programme.major Communications Engineering fi
dc.programme.mcode ELEC3029 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Xiao, Yu
dc.programme CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse