Learning Centre

Improving user interaction for a content creation web application tool for rock climbing – a case study.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Takala, Tapio
dc.contributor.author Helle, Christopher
dc.date.accessioned 2020-01-26T18:13:09Z
dc.date.available 2020-01-26T18:13:09Z
dc.date.issued 2020-01-22
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/42787
dc.description.abstract This thesis is a case study on improving user interface interaction for a start-up web application tool used for content creation. 27 Crags is a web-based service for rock climbers for sharing rock climbing destination information around the world. The service provides interactive tools that allow any climber to input information about rock climbing locations and routes on the platform. The goal of the case study is to enhance the experience of the web application for users who create and edit the content on the service. The current web-app UI is analysed to discover the biggest problem areas that could be improved. As the first iteration, a low-fidelity paper prototype is constructed with proposals on how the user interface could be improved. The ideas are then developed further and messaged in the next prototype iteration in an interactive high-fidelity prototype. User tests are conducted with the second prototype to validate if the design suggestions solve previously discussed problems and to discover if users would like to use it. According to the user testing, the suggested improvements to the user interface seem to satisfy the users in multiple ways though there are some features that need further development. The content structure proves to be the most complicated issue as the current and the suggested user flows do not seem to be ideal. However, some of the proposed improvements receive good feedback and would clearly enhance user satisfaction. en
dc.description.abstract Tämä diplomityö on tapaustutkimus käyttöliittymän vuorovaikutuksen parantamisesta sisällön luomiseen käytettävälle verkkosovellustyökalulle. 27 Crags on kalliokiipeilyharrastajille tarkoitettu verkkopohjainen palvelu, jonka kautta käyttäjät voivat jakaa tietoa kiipeilykohteiteista ympäri maailmaa. Palvelu tarjoaa interaktiivisia työkaluja, joiden avulla jokainen kiipeilijä voi syöttää tietoa kalliokiipeilypaikoista ja -reiteistä. Tapaustutkimuksen tavoitteena on parantaa verkkosovelluksen kokemusta käyttäjille, jotka luovat ja muokkaavat palvelun sisältöä. Nykyistä web-sovelluksen käyttöliittymää analysoidaan, jotta löytyisi suurimpia ongelma-alueita, joita voitaisiin parantaa. Ensimmäisenä iteraationa rakennetaan karkea paperiprototyyppi, jossa on ehdotuksia siitä, kuinka käyttöliittymää voitaisiin parantaa. Sen jälkeen ideoita jalostetaan ja kehitysehdotukset esitetään seuraavassa iteraatiossa viimeistellymmässä ja interaktiivisessa prototyypissä. Jälkimmäisellä prototyypillä suoritetaan käyttäjätestejä sen varmistamiseksi, ratkaisevatko suunnittelusehdotukset aiemmin mainittuja ongelmia ja samalla selvitetään, onko käyttäjien mielestä prototyypinmukaista sovellusta mielekästä käyttää. Käyttäjätestauksista selviää, että ehdotetut parannukset käyttöliittymään tyydyttävät monilta osin käyttäjiä, mutta jotkin ominaisuudet näyttävätkin kaipaavan jatkokehitystä. Sisältörakenne osoittautuu monimutkaiseksi aiheeksi, eikä nykyinen tai ehdottu käyttöpolku näytä olevan ihanteellisia. Osa ehdotetuistakehitysehdotuksista saavat kuitenkin hyvää palautetta ja parantaisivat selvästi käyttäjien tyytyväisyyttä. fi
dc.format.extent 54
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Improving user interaction for a content creation web application tool for rock climbing – a case study. en
dc.title Kalliokiipeilyaiheisen verkkosovelluksen sisällönluontityökalujen vuorovaikutuksen kehitys - tapaustutkimus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword user interface design en
dc.subject.keyword user testing en
dc.subject.keyword prototyping en
dc.subject.keyword web application en
dc.subject.keyword rock climbing en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202001261897
dc.programme.major Information networks fi
dc.programme.mcode SCI3047 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Takala, Tapio
dc.programme Master’s Programme in Information Networks fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse