Cost-effective pitch control at a birch kraft mill

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Törönen, Marjo
dc.contributor.author Jantunen, Raili
dc.date.accessioned 2020-01-07T08:48:46Z
dc.date.available 2020-01-07T08:48:46Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/42341
dc.description.abstract Työn tarkoituksena oli optimoida uutteenhallintakemikaalien annosmääriä ja annostelupisteitä kuitulinjalla uutetason laskemiseksi Ja kustannusten minimoimiseksi. Hartsisaippuan annostelupaikkoja lisättiin keitinpesun pesulipeään ja happivaiheen jälkeisen DD-pesurin pesuveteen. Annostuksen siirtäminen keitinpesuun paransi rasvahappojen suhdetta hartsihappoihin, mikä edisti uutteenpoistumista. Tämä havaittiin myös uuteainepitoisuuden laskuna kuitulinjalla. Siirrettäessä annostusta DD-pesurille, siirtyi tasapaino liian kauas keittimestä ja RH/HH-suhde heikkeni. Samanaikaisesti vähennettiin nonionisen dispergointiaineen annostelua kyseiseltä pesurilta. Nämä muutokset aiheuttivat ongelmia uutteenhallinnassa, mikä johti roskien muodostumiseen kuivauskoneella. Ongelmien takia kokeiluja hartsisaippuan annosmäärän vähentämisestä ei voitu tehdä. Dispergointiaineen määrää vähennettiin kuitenkin onnistuneesti ensimmäiseltä ruskean massan DD-pesurilta. Valkaistun massan uuteainepitoisuus ja roskamäärä pysyivät entisellä tasolla muutoksen jälkeen. Uutteen komponenttijakaumassa ei myöskään tapahtunut merkittävää muutosta. Vähennys pienensi dispergointiainekustannuksia 20 %. Työssä tutkittiin lisäksi seisokkien jälkeen aiheutuvaa ongelmaa uutteenhallinnassa. Juhannuksen jälkeen tehdyssä kartoituksessa selvisi, että kuitulinjalla oli tavallista vähemmän hartsihappoja. Tämä johtui siitä, ettei havulipeän annostelua oltu aloitettu välittömästi seisokin jälkeen. Lisäksi ruskealla puolella oli tavallista enemmän natriumia ja kalsiumia. Tämän vuoksi ionivahvuus pesemöllä oli korkea, mikä saattoi aiheuttaa rasva- ja hartsihapposaippuoiden saostumisen nestekiteinä. Valkaisussa ionivahvuus oli tavallista alhaisempi ja valkaisussa uute poistuikin tehokkaasti. Työn aikana kartoitettiin myös eri mustalipeiden ominaisuuksia. Tavoitteena oli selvittää, voisiko havulinjalta koivulinjalle saatavaa mustalipeää korvata muilla lipeillä havulinjan seisoessa. Todettiin, että Tainionkosken tehtaan mustalipeä on ominaisuuksiltaan havulinjan lipeää vastaavaa. Lisäksi työssä tutkittiin mahdollisuutta analysoida uutepitoisuutta mittaamalla lajitellun massan DD-pesurin pesusuodoksen sameutta. Todettiin, että se korreloi melko hyvin tehtaalla mitatun asetoniuutteen kanssa pienellä viiveellä. Mittaukset tehtiin suodossäiliön jälkeisestä suodoksesta. Mikäli mittaus tehtäisiin suoraan pesurilta lähtevästä suodoksesta, voitaisiin mahdollisesti saada vieläkin parempia korrelaatioita. fi
dc.format.extent 92 s. + liitt. 10
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.rights This thesis is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.title Cost-effective pitch control at a birch kraft mill en
dc.title Kustannustehokas uuteainehallinta koivusulfaattitehtaalla fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Puunjalostustekniikan osasto fi
dc.subject.keyword extractive en
dc.subject.keyword uuteaineet fi
dc.subject.keyword birch en
dc.subject.keyword koivu fi
dc.subject.keyword rosin soap en
dc.subject.keyword hartsisaippua fi
dc.subject.keyword dispersive agent en
dc.subject.keyword dispergointiaine fi
dc.subject.keyword shutdown en
dc.subject.keyword seisokki fi
dc.subject.keyword black liquor en
dc.subject.keyword mustalipeä fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202001071451
dc.programme.major Puunjalostuksen kemia fi
dc.programme.mcode Puu-19 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vuorinen, Tapani
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_17139
dc.rights.accesslevel openAccess en
local.aalto.idinssi 28150
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse