Sisäisen tarkastuksen kysyntä - Suomalaiset listayhtiöt vuonna 2007

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Ahokas, Jonne
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:29Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:29Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/418
dc.description.abstract AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Laskentatoimen tutkielma 20.04.2010 Jonne Ahokas SISÄISEN TARKASTUKSEN KYSYNTÄ – Suomalaiset listayhtiöt vuonna 2007 Tutkimuksen tavoitteet Tutkielman tavoitteena oli teorian ja empiirisen aineiston avulla selvittää sisäisen tarkastuksen kysyntään vaikuttavia ominaisuuksia suomalaisissa listayhtiöissä. Listayhtiöiden ominaisuudet jaettiin kolmeen kategoriaan – 1) koko ja monimutkaisuus, 2) omistusrakenne ja 3) corporate governance. Kutakin kategoriaa tutkittiin pääasiassa yksin. Lähdeaineisto Tutkielman lähdeaineistona olivat kaikki Helsingin Pörssin päälistalla vuoden 2007 viimeisenä päivänä listattuina olleet yhtiöt. Aineiston puhdistamisen jälkeen lopulliseksi otokseksi muodostui 112 yhtiötä, joista 42:lla sisäinen tarkastus oli organisoitu ja 70:llä sisäistä tarkastusta ei ollut organisoitu. Tiedot kerättiin yhtiöiden vuosikertomuksista, kaupallisesta yritystietokannasta sekä Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) kotisivuilta. Aineiston käsittely Tutkielman hypoteesien testaamiseen käytettiin sisäisen tarkastuksen kysyntää selittäviä malleja. Tutkielmassa käytetyt tutkimusmenetelmät olivat kvantitatiivisia. Yhteensä neljälle sisäisen tarkastuksen kysyntää selittävälle mallille suoritettiin logistiset regressioanalyysit sekä malleissa käytetyille muuttujille korrelaatiotestit. Tulokset Tutkielman tulokset osoittavat, että positiivisesti sisäisen tarkastuksen kysyntään suomalaisissa listayhtiöissä varovaisesti arvioituna vaikuttavat yritysten ominaisuuksista listayhtiön suuri koko, laaja tilintarkastus, omistajien suuri lukumäärä sekä suhteellisen suuri vieraan pääoman osuus. Kaksi ensimmäistä havaintoa saivat voimakasta tukea aikaisemmasta tutkimuksesta. Suuri yritys, joka maksaa suhteellisen paljon tilintarkastuspalkkiota, on keskiverto yritystä todennäköisemmin organisoinut myös sisäisen tarkastuksen. Omistajien suuren lukumäärän vaikutuksen sisäisen tarkastuksen kysyntään voidaan varovaisesti arvioiden olettaa viittaavan siihen, että suomalaisten listayhtiöiden omistajat ovat ymmärtäneet sisäisen tarkastuksen merkityksen heidän kannaltaan ja näin ollen osaavat sen organisointia vaatia. Vastaava on havaittavissa myös vieraan pääoman sijoittajien suhteen. Avainsanat Sisäinen tarkastus, Corporate governance, Listayhtiö fi
dc.format.extent 85
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Sisäisen tarkastuksen kysyntä - Suomalaiset listayhtiöt vuonna 2007 fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword sisäinen tarkastus
dc.subject.keyword corporate governance
dc.subject.keyword listayhtiö
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181330
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon sisäinen tarkastus
dc.subject.helecon internal auditing
dc.subject.helecon pörssiyhtiöt
dc.subject.helecon exchange-listed companies
dc.subject.helecon Suomi
dc.subject.helecon Finland
dc.ethesisid 12286
dc.date.dateaccepted 2010-05-12
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account