Learning Centre

A Digital Society For All – Defining Accessibility Practices in Agile Software Development

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kurvinen, Esko
dc.contributor.author Hakala, Helinä
dc.date.accessioned 2019-12-22T18:18:35Z
dc.date.available 2019-12-22T18:18:35Z
dc.date.issued 2019-12-17
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/41764
dc.description.abstract Digital products and services have started to replace their physical counterparts during the last two decades. Meanwhile, more than 15 percent of the world’s population lives with some form of disability which has led to societal, industrial and academic interest to improve accessibility. Practical knowledge on accessibility implementation could support teams and software organisations in their accessibility aspirations and shed light on an under-researched but still current topic. The aim of this study is to define processes and practices that may promote accessibility realisation in the context of agile software development. This study is a combined embedded single-case study and constructive research. First, employees of the case company were interviewed (N=20) and observed, particular emphasis being on three product teams. Additionally, the accessibility of three digital products of the aforementioned teams was evaluated. Second, an accessibility improvement process was constructed and some of its first steps were evaluated. According to a combined literature review and empirical research, it appears that the current state of accessibility is weak and accessibility understanding varies greatly within digital practitioners. An existing empathy link to people with disabilities may have a significant impact on understanding the importance of accessibility and its consideration in work. The current challenges include lack of knowledge, understanding and resources as well as present practices. Organisations and practitioners could be motivated through economic, societal and professional and qualitative factors. Moreover, accessibility knowledge, understanding and resources as well as business and management support may enable accessibility realisation. The Accessibility Improvement Process is proposed to embed accessibility into routines of agile teams and organisations. After an organisation has found its motivation for accessibility implementation and the enablers for continuous accessibility have been ensured, a two-fold accessibility process cycle is recommended for sustainable implementation. This is a pioneering empirical study of developing accessibility processes and practices for teams and organisations. en
dc.description.abstract Digitaaliset tuotteet ja palvelut ovat alkaneet korvata fyysisiä vastinkappaleitaan 2000-luvun aikana. Samalla yli 15 prosenttia maailman väestöstä elää jonkinlaisen vamman kanssa. Tämä on johtanut yhteiskunnalliseen, teolliseen ja akateemiseen mielenkiintoon saavutettavuuden parantamiseksi. Käytännön tieto saavutettavuuden toteuttamiseen liittyen tukisi tiimejä ja organisaatioita saavutettavuustavoitteissa ja valaisisi vähän tutkittua mutta ajankohtaista aihetta. Tämän tutkimuksen tavoite on määritellä prosesseja ja käytänteitä, jotka voivat edistää saavutettavuuden toteutumista ketterän ohjelmistotuotannon kontekstissa. Tutkimus on yhdistelmä sulautettua kertatapaustutkimusta ja konstruktiivista tutkimusta. Aluksi tapausyrityksen työntekijöitä haastateltiin (N=20) ja havainnoitiin huomion ollessa kolmessa tuotetiimissä. Lisäksi kyseisten tiimien kolme digitaalista tuotetta saavutettavuusarvioitiin. Lopuksi saavutettavuuden parantamisen prossessi konstruoitiin ja sen ensimmäisiä askelia kokeiltiin. Kirjallisuuskatsaus ja empiirinen tutkimus osoittavat, että saavutettavuuden nykytila on heikko ja sen ymmärtäminen vaihtelee suuresti digitaalisten ammattilaisten keskuudessa. Empatialinkillä voi olla merkittävä vaikutus saavutettavuuden merkityksen ymmärtämisessä ja sen työssä huomioimisessa. Tiedon, ymmärryksen ja resurssien puute sekä nykyiset käytänteet luovat haasteita. Taloudelliset, yhteiskunnalliset sekä ammatilliset ja laadulliset tekijät voivat motivoida toimenpiteisiin. Saavutettavuustieto, -ymmärrys ja -resurssit sekä liiketoiminnan ja hallinnon tuki voivatkin mahdollistaa saavutettavuuden toteutumista. Saavutettavuuden parantamisen prosessia esitetään saavutettavuuden sulauttamiseksi osaksi ketterien tiimien ja organisaatioiden toistuvia toimintatapoja. Kun organisaation motivaattorit on tiedostettu ja mahdollistajat jatkuvalle saavutettavuudelle on varmistettu, kaksiosaista prosessiympyrää suositellaan kestävän toteutuksen varmistamiseksi. Tämä on uraauurtava empiirinen tutkimus saavutettavuusprosessin ja -käytänteiden kehittämiseksi tiimeille ja organisaatioille. fi
dc.format.extent 139 + 11
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title A Digital Society For All – Defining Accessibility Practices in Agile Software Development en
dc.title Digitaalinen yhteiskunta kaikille – Saavutettavuuskäytänteiden määritteleminen ketterässä ohjelmistotuotannossa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword accessibility en
dc.subject.keyword digital accessibility en
dc.subject.keyword web accessibility en
dc.subject.keyword improving accessibility en
dc.subject.keyword accessibility practices en
dc.subject.keyword accessibility processes en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201912226713
dc.programme.major Information Networks - User-Centred Design fi
dc.programme.mcode SCI3047 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Nieminen, Marko
dc.programme Master’s Programme in Information Networks fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics